NowoŚci w praktyce

Nowości w praktyce

Streszczenia przygotował lek. Piotr Nadratowski

Czy rodzina może być obecna podczas resuscytacji?

• badanie z randomizacją • n=570

Jabre P, Belpomme V, Azoulay E, et al. Family Presence during Cardiopulmonary Resuscitation. N Engl J Med 2013;368:1008-18; doi: 10.1056/NEJMoa1203366.

Obserwowanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez członków rodziny pacjenta zmniejszało u nich ryzyko niekorzystnych następstw psychologicznych, w tym zespołu stresu pourazowego, lęku i depresji. Obecność rodziny nie wpływała natomiast na sposób prowadzenia procedury ani na jej wyniki, nie zwiększała stresu wśród zespołu medycznego oraz nie skutkowała zwiększeniem liczby skarg prawno-medycznych.

 

Czy zamykać przetrwały otwór owalny po incydencie zatorowym?

• zaślepione badanie z randomizacją • n=414

Meier B, Kalesan B, Mattle HP, et al. Percutaneous Closure of Patent Foramen Ovale in Cryptogenic Embolism. N Engl J Med 2013;368:1083-91; doi: 10.1056/NEJMoa1211716.

Przezskórne zamykanie przetrwałego otworu owalnego we wtórnej prewencji zatorowości nieznanego pochodzenia w porównaniu z leczeniem zachowawczym nie zmniejszyło istotnie ryzyka powtórnych incydentów zatorowych ani zgonów.

 

Uszkodzenie łąkotki u pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego – leczyć chirurgicznie czy zachowawczo?

• wieloośrodkowe badanie z randomizacją i grupą kontrolną • n=351

Katz JN, Brophy RH, Chaisson CE, et al. Surgery versus Physical Therapy for a Meniscal Tear and Osteoarthritis. N Engl J Med. Published online 19 March, 2013; doi: 10.1056/NEJMoa1301408.

W badaniu uczestniczyli pacjenci z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego powikłaną uszkodzeniem łąkotki. Pomiędzy osobami, które przydzielono do grupy terapii zachowawczej, a osobami zakwalifikowanymi do grupy leczenia chirurgicznego w ciągu 6 miesięcy obserwacji nie stwierdzono istotnych różnic w nasileniu dolegliwości (według kwestionariusza oceny bólu, sztywności i upośledzenia funkcji ruchowych WOMAC) – analiza grup wyodrębnionych na podstawie zaplanowanego leczenia (intention-to-treat analysis). Jednakże 30% osób pierwotnie zakwalifikowanych do grupy leczenia zachowawczego w ciągu 6 miesięcy obserwacji poddało się zabiegowi chirurgicznemu.

 

Wszczepianie filtrów do żyły głównej dolnej

• badanie retrospektywne • n=978

Sarosiek S, Crowther M, Sloan M. Indications, Complications, and Management of Inferior Vena Cava Filters. The Experience in 952 Patients at an Academic Hospital With a Level I Trauma Center. JAMA Intern Med 2013;173(7):513-7; doi: 10.1001/jamainternmed.2013.343.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wszczepianie filtrów do żyły głównej dolnej

• badanie retrospektywne • n=978

hs-cTnT jako miara ciężkości choroby wieńcowej?

• prospektywne badanie obserwacyjne • n=984

Blokowanie mikroRNA – nowa możliwość leczenia zakażeń HCV?

• badanie z randomizacją i grupą kontrolną • badanie fazy 2a • n=36

Kanagliflozyna – nowy lek przeciwcukrzycowy

• podwójnie zaślepione badanie z randomizacją i aktywnie leczoną grupą kontrolną • badanie nie mniejszej skuteczności (noninferiority study) • badanie 3 fazy • [...]

Alternatywa dla krótkodziałającej insuliny po posiłku

• podwójnie zaślepione badanie z randomizacją i grupą kontrolną • n=446

Przesiewowe badania PSA – zalecenia ACP

• wytyczne

Nie wystarczy zakazać palenia

• badanie otwarte z grupą kontrolną • n=247

Liksysenatyd w cukrzycy typu 2

• podwójnie zaślepione badanie z randomizacją i grupą kontrolną • n=680

Dieta ubogowęglowodanowa w cukrzycy ciążowej

• otwarte badanie z randomizacją i grupą kontrolną • n=152

NT-proBNP czynnikiem predykcyjnym zgonu

• prospektywne badanie kohortowe • n=1825; 5,5 roku obserwacji

Wpływ redukcji spożycia soli na ciśnienie tętnicze

• przegląd systematyczny i metaanaliza • n=3230

Czy GKS zwiększają ryzyko ŻChZZ?

• populacyjne badanie kliniczno-kontrolne o zasięgu narodowym • analiza danych z rejestru • n=426 415

Wpływ zwiększonego spożycia potasu na ryzyko chorób układu krążenia

• przegląd systematyczny i metaanaliza • n=128 644

Po jakim czasie powtórnie oceniać ryzyko chorób układu krążenia?

• badanie obserwacyjne • n=17 612

Czy klarytromycyna może zwiększać ryzyko chorób układu krążenia?

• analiza 2 badań obserwacyjnych • n=2947

Silne statyny zwiększają ryzyko ostrego uszkodzenia nerek

• retrospektywne badanie obserwacyjne z użyciem metodologii zagnieżdżonych badań kliniczno-kontrolnych i metaanalizy • n=2 067 639

Postępowanie w migotaniu przedsionków

• wytyczne

Wyniki wymiany zastawki aortalnej

• badanie retrospektywne • analiza danych rejestru Medicare • n=39 199 pacjentów w wieku 65-80 lat (średnia 72) • 12,6 roku obserwacji [...]

Wyniki chirurgicznego leczenia wad zastawki mitralnej u osób starszych

• badanie retrospektywne • analiza danych z rejestru Medicare • n=47 279 pacjentów operowanych w latach 2000-09

Biologiczne leczenie RZS: tocylizumab skuteczniejszy niż adalimumab

• podwójnie zaślepione badanie porównawcze z randomizacją • badanie lepszej skuteczności (superiority study) • n=326

Prosty sposób poprawy jakości kolonoskopii

• prospektywne, podwójnie zaślepione badanie z randomizacją i grupą kontrolną • n=605

Utrata ciąży a powikłania miażdżycy

• badanie retrospektywne • n=1 031 279 (15 928 900 pacjentolat)

Błonnik zmniejsza ryzyko raka żołądka

• metaanaliza • n=580 064

Kolchicyna zapobiega restenozie w niepowlekanych stentach wieńcowych

• prospektywne badanie z randomizacją i grupą kontrolną • n=196

Na co umierają chorzy z przełykiem Barretta?

• retrospektywne badanie kohortowe • n=163 660

Zapobieganie krwawieniom po PCI

• badanie retrospektywne • analiza danych z rejestru • n=570 777

Wpływ przewlekłego leczenia wziewnymi GKS na przebieg zapalenia płuc

• badanie kohortowe • n=3612

Sprzedaż tetrazepamu może zostać zawieszona

• rekomendacja PRAC
Do góry