Radiologia

Powikłana torbielowatość nerek

prof. dr hab. med. Ludomir Stefańczyk

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. med. Ludomir Stefańczyk, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź. E-mail: stefanczyk_l@wp.pl

OPIS PRZYPADKU

Mężczyzna, 50 lat, z przewlekłą niewydolnością nerek rozwijającą się na tle torbielowatości (leczony metodą hemodializy od 6 lat) zgłosił się do izby przyjęć szpitala z przewlekłymi bólami brzucha. Bóle o charakterze ucisku i rozpierania były zlokalizowane w nadbrzuszu, nie miały charakteru kolkowego i nie wiązały się z posiłkami, a nasilały przy zmianie pozycji ciała. Z powodu braku łaknienia u pacjenta doszło do zmniejszenia masy ciała (9 kg w ciągu ostatnich 2 miesięcy). Dolegliwościom towarzyszyły stany podgorączkowe utrzymujące się od ok. 4 tygodni. W ostatnim okresie wystąpiły objawy zakażenia układu oddechowego z bólami klatki piersiowej pojawiającymi się przy głębokim wdechu, dusznością po niewielkim wysiłku i kaszlem z odkrztuszaniem wydzieliny. W badaniu przedmiotowym stwierdzono płyn w prawej jamie opłucnej, brzuch był napięty, perystaltyka zachowana. Stosowane dotychczas leczenie (niesteroidowe leki przeciwzapalne i doustny antybiotyk) nie przyniosło poprawy. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono cechy niewielkiej leukocytozy, podwyższone stężenie dimerów D i białka C-reaktywnego (CRP). W wykonanym w izbie przyjęć badaniu USG jamy brzusznej wykazano liczne zmiany o cechach torbieli różnej wielkości zlokalizowane w obrębie obu nerek i wątroby oraz dużą przestrzeń gęstopłynową w prawym płacie wątroby – prawdopodobnie ropień (ryc. 1A-C).

1. Na podstawie obrazu klinicznego i zaprezentowanego obrazu USG u chorego można rozpoznać:

a. Torbielowatość nerek dziedziczoną dominująco

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

1. Na podstawie obrazu klinicznego i zaprezentowanego obrazu USG u chorego można rozpoznać:

a. Torbielowatość nerek dziedziczoną dominująco

2. W związku z przesłankami, które wskazują na występowanie ropnia wątroby, jakie leczenie może przynieść najlepszy skutek?

a. Intensywna antybiotykoterapia dożylna prowadzona 2 lekami, bez zabiegu operacyjnego

Zastosowane leczenie

Rokowanie w ropniu wątroby pozostaje poważne (śmiertelność w zależności od zastosowanego leczenia, wrażliwości patogenu i stanu pacjenta sięga 30-60%). U chorego, którego przypadek opisano, drenaż [...]