Onkologia

Cykl „Onkologia” koordynowany przez prof. dr. hab. med. Wiesława Wiktora Jędrzejczaka, Kierownika Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Guz piersi – algorytm postępowania

dr n. med. Anna Świeboda-Sadlej, lek. Leszek Kraj, dr n. med. Joanna Krawczyk

Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: dr n. med. Anna Świeboda-Sadlej, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa. Tel. (22) 599 28 18, faks (22) 599 14 18

Większość zmian o charakterze guza zlokalizowanych w piersiach nie jest rakiem. Niemniej niezależnie od wieku kobiety każdy guzek w obrębie piersi nasuwa podejrzenie raka piersi i powinien zostać zbadany.

CELE ARTYKUŁU

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien:

• znać najczęstsze rodzaje guzów piersi

• znać najczęstsze objawy raka piersi

• znać schemat postępowania w razie wykrycia guza piersi

Guzy piersi stanowią jedną z najczęstszych przyczyn, z powodu których kobiety szukają pomocy lekarskiej. Należy pamiętać, że zdecydowana większość zmian o charakterze guza zlokalizowanych w piersiach nie jest rakiem.1 Według Cochrane’a i wsp. tylko 1 na 10 guzów diagnozowanych w ośrodkach zajmujących się chorobami piersi jest zmianą złośliwą.2 Charakter zmian guzowatych w obrębie piersi zmienia się wraz z wiekiem pacjentki. W populacji kobiet starszych rośnie liczba nowotworów złośliwych. U młodych kobiet przeważają zmiany łagodne, u których podłoża leżą na ogół zaburzenia hormonalne. Jedynie 2-5% wszystkich raków piersi rozpoznaje się u kobiet <35 r.ż., niemniej rozwój nowotworu w tym wieku jest możliwy, co więcej, przebieg choroby u młodych pacjentek jest zwykle agresywniejszy.3 Stąd niezależnie od wieku kobiety każdy guzek lub inną zmianę guzopodobną w piersi należy zbadać w celu wykluczenia nowotworu.

Rodzaje guzów piersi

W piersiach mogą wystąpić trzy podstawowe rodzaje zmian guzopodobnych: zmiany nienowotworowe, nowotwory łagodne i nowotwory złośliwe piersi.

 

Zmiany nienowotworowe piersi

Zmiany nienowotworowe wiążą się z powstawaniem nieregularności struktury piersi i wynikają przede wszystkim z działania hormonów. Pierwszym i najczęstszym powodem takich zmian jest różnica struktury i konsystencji piersi w czasie cyklu miesiączkowego. Wzmożona konsystencja piersi w końcowym okresie cyklu i możliwa ich asymetria są czasem przyczyną niepokoju onkologicznego. Ustąpienie zmian po rozpoczęciu krwawienia miesiączkowego wyjaśnia ich istotę.4 Stąd nie zaleca się samobadania piersi ani wykonywania badań obrazowych piersi w okresie przedmiesiączkowym.

Drugą najczęstszą nienowotworową zmianą gruczołu piersiowego jest dysplazja włóknisto-torbielowata (mastopatia).5 Stanowi ona ok. 50% wszystkich łagodnych zmian w obrębie piersi i dotyczy najczęściej kobiet w wieku pomiędzy 45 a 55 r.ż. Pod wpływe...

Częstą postacią dysplazji są torbiele – przestrzenie wypełnione płynem, powstające z końcowych odcinków przewodów zrazikowych. Są wyczuwalne zwykle jako elastyczny guz wielkości od kilku milimetrów do kilku centymetrów. Mogą wykazywać szybką dynam...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka obrazowa guzów piersi

Kobieta zgłaszająca się do lekarza z powodu wyczuwalnego guzka w piersi jest poddawana badaniu podmiotowemu i przedmiotowemu, które obejmuje m.in. ocenę wyglądu piersi, ich [...]

Biopsja piersi

Badaniem, które pozwala na jednoznaczne rozpoznanie lub wykluczenie nowotworu, jest badanie mikroskopowe. Dostępne są trzy techniki biopsji piersi: biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, [...]

Podsumowanie

Większość zmian guzowatych w piersiach ma charakter łagodny. Należy jednak pamiętać, że nawet niegroźnie wyglądający guzek może być nowotworem złośliwym. Sprawnie przeprowadzona [...]