Dermatologia

Zapalne choroby skóry – poważny problem nie tylko dla dermatologa

prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, lek. Marek Kot

I Katedra Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM, ul. Krzemieniecka 5, 94-017 Łódź

OPIS PRZYPADKU

Pacjenta, lat 58, przyjęto na oddział dermatologiczny z powodu zlewnych, głębokich, zapalnych guzów ze skłonnością do rozmiękania, licznych przetok sączących wydzielinę ropną oraz blizn. Zmiany zlokalizowane były w okolicy dołów pachowych (ryc. 1, 2), szpary międzypośladkowej i pośladków (ryc. 3) oraz moszny.Przy przyjęciu pacjent zgłaszał silną bolesność w obrębie guzów i przetok oraz często powtarzające się epizody podwyższonej temperatury ciała. Powyższe zmiany po raz pierwszy pojawiły się 20 lat temu i znacznie się nasiliły w ciągu ostatnich 2 lat. Chory nie leczył się z tego powodu do 2013 r. W ciągu ostatnich miesięcy pacjent kilkakrotnie przebył antybiotykoterapię ogólnoustrojową oraz liczne zabiegi chirurgiczne, jednak nie uzyskano u niego oczekiwanych efektów terapeutycznych. Pacjent nie zgłaszał współistnienia chorób ogólnoustrojowych. Badanie mikrobiologiczne wymazu ze zmian wykazało obecność bakterii Escherichia coliStaphylococcus aureus. W szpitalu zastosowano leczenie izotretynoiną w dawce 40 mg/24 h, antybiotykoterapię, a miejscowo – preparaty odkażające.

Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie w opisywanym przypadku to:

1. Ropnie mnogie pach/Trądzik odwrócony

2. Czyrak, czyraczność

3. Gruźlica

4. Choroba Leśniowskiego-Crohna

Ropnie mnogie pach (Hidradenitis suppurativa). Trądzik odwrócony (acne inversa)

Hidradenitis suppurativa dawniej uważano za chorobę gruczołów apokrynowych, natomiast obecnie uznaje się za odmianę trądziku (acne inversa), gdyż proces zapalny obejmuje mieszki włosowe i gruczoły łojowe. Przyczyną choroby jest hiperkeratoza przym...

Czyrak (Furunculus). Czyraczność (Furunculosis)

Czyrak jest to ropne zapalenie okołomieszkowe, które skutkuje wytworzeniem czopa martwiczego. Czyracznością natomiast określa się obecność licznych czyraków w różnym okresie rozwoju. Czynnikiem etiologicznym czyraka są bakterie Gram(+) – gronkowce...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Gruźlica rozpływna (tuberculosis colliquativa)

Gruźlica rozpływna jest rzadką postacią gruźlicy przebiegającą z wytworzeniem nacieków zapalnych, przetok i owrzodzeń umiejscowionych nad węzłami chłonnymi (najczęściej szyi) lub stawami. Źródłem [...]

Choroba Leśniowskiego-Crohna (morbus Leśniowski-Crohn)

Choroba Leśniowskiego-Crohna jest zaliczana do grupy nieswoistych ziarniniakowych zapaleń jelit. Jej patogeneza nie została dotychczas wyjaśniona. Przewlekły, nieswoisty proces zapalny ściany [...]
Do góry