Egzamin z medycyny

Egzamin z medycyny

Pytania przygotowała prof. dr hab. n. med. Maria Majdan z Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Forma tego działu wzorowana jest na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka forma sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowywania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.


1. 22-letni student zgłosił się do izby przyjęć z powodu silnych dolegliwości bólowych w obrębie stawów kończyn dolnych, utrudniających samodzielne poruszanie się, oraz obrzęku i bólu stawów skokowych. Objawy te wystąpiły u niego kilka dni wcześniej i stopniowo się nasilały. Pacjent zgłosił stany podgorączkowe. Przyjmował leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, które jednak nie przyniosły poprawy. Dotychczas nie skarżył się na żadne dolegliwości ze strony układu ruchu. Przed kilkoma tygodniami miał łagodne zapalenie spojówek oraz dolegliwości dyzuryczne, które minęły bez leczenia. W opisanym przypadku należy w pierwszej kolejności wykluczyć:

A. Dnę moczanową

B. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

C. Toczeń rumieniowaty układowy

D. Reaktywne zapalenie stawów

E. Reumatoidalne zapalenie stawów

Komentarz:

U chorego należy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę rozpoznanie reaktywnego zapalenia stawów. Przemawiają za tym wywiad i objawy kliniczne: zapalenie stawów skokowych u osoby dotychczas zdrowej, wystąpienie przed kilkoma tygodniami zapalenia spojówek i dolegliwości dyzurycznych. Przede wszystkim należy wykluczyć przebyte zakażenie Chlamydia trachomatis przenoszone drogą płciową. Dna moczanowa u osoby w tak młodym wieku jest bardzo mało prawdopodobna, zwłaszcza że zapalenie objęło jednocześnie obydwa stawy skokowe. Zesztywniające zapalenie stawów przebiega zwykle z dłużej trwającym bólem zapalnym kręgosłupa. Toczeń rumieniowaty układowy i reumatoidalne zapalenie stawów o tego typu początku objawów u młodego mężczyzny są mało prawdopodobne i należy je brać pod uwagę w diagnostyce różnicowej dopiero po wykluczeniu związku zapalenia stawów z przebytym zakażeniem, czyli reaktywnego zapalenia stawów.

Do góry