Medycyna po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2013

Spis treści

10/2013
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru: reumatologia
Dokumentacja medyczna
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Neurologia
Intensywna terapia
Profesjonalizm lekarski
Najczęstsze błędy
Endokrynologia
Onkologia
Radiologia
Dermatologia
Przypadek kliniczny
Egzamin z medycyny
  • Egzamin z medycyny Kup dostęp

    Pytania przygotował dr n. med. Michał Skalski, Poradnia Zaburzeń Snu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM