Radiologia

Puste siodło – skryta przyczyna objawów nie tylko neurologicznych

dr n. med. Jacek Brzeziński, dr n. med. Magdalena Zagrodzka, technik Małgorzata Czyżewska

EUROMEDIC International Polska, Mazowieckie Centrum Medyczne, Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Warszawie

Adres do korespondencji: dr n. med. Magdalenia Zagrodzka, e-mail: m.zagrodzka@gmail.com

OPIS PRZYPADKU

Pacjentka, 56 lat, lecząca się przewlekle z powodu nadciśnienia tętniczego (β-adrenolitykami i diuretykami pętlowymi) zgłosiła się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu kilkakrotnych utrat przytomności, bólów i zawrotów głowy oraz ogólnego osłabienia. Ze wstępnym rozpoznaniem napadowych zaburzeń rytmu serca została skierowana na oddział chorób wewnętrznych szpitala miejskiego w celu przeprowadzenia kompleksowej diagnostyki.

W ciągu tygodniowego pobytu w szpitalu wykonano pacjentce wiele badań laboratoryjnych, w wynikach których poza nieznaczną hipokaliemią i hipomagnezemią nie zaobserwowano istotnych nieprawidłowości. W tym czasie poddano ją również całodobowemu moni...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

1. Na podstawie przebiegu klinicznego i wyników badań obrazowych jakie zaburzenie można podejrzewać?

a. Zespół Sheehana

2. Jakie badania należy teraz zlecić, żeby potwierdzić rozpoznanie?

a. Oznaczenie TSH, fT3, fT4

3. W jakim mechanizmie może dochodzić do podwyższenia wydzielania prolaktyny w zespole pustego siodła?

a. Pod wpływem liberyn podwzgórzowych

4. Przy ubytku jakiego fragmentu części gruczołowej przysadki należy spodziewać się wystąpienia objawów jej niedoczynności?

a. 10%
Do góry