Medycyna po Dyplomie Nr 11 (listopad) / 2013

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

11/2013
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru: reumatologia
Dokumentacja medyczna
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Farmakoterapia
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Przypadek kliniczny
Profesjonalizm lekarski
Radiologia
Najczęstsze błędy
Dermatologia
Radiologia
Egzamin z medycyny
  • Egzamin z medycyny Kup dostęp

    Pytania przygotował prof. dr hab. n. med. Edward Czerwiński z Zakładu Chorób Kości i Stawów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie