Słowo wstępne

Wstęp

prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski, Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo,

w przedstawianym Państwu numerze „Medycyny po Dyplomie” publikujemy już czwarty z serii artykuł z działu „Profesjonalizm lekarski”. Pomysł wprowadzenia tego działu powstał pół roku temu, gdy zostałem Redaktorem Naczelnym niniejszego miesięcznika. Zacząłem zastanawiać się wtedy, co sam chętnie przeczytałbym w „Medycynie po Dyplomie”, i pojawiła się myśl, że oprócz rzeczy związanych z diagnozowaniem i leczeniem różnych chorób chętnie skorzystałbym z podpowiedzi, jak postępować, aby być lepiej postrzeganym przez chorych i ich rodziny. Czasami korzystam z systemu opieki zdrowotnej jako pacjent lub rodzina pacjenta. Zdarzyły mi się sytuacje, gdy mimo prawidłowego postępowania merytorycznego moich kolegów raziło mnie ich zachowanie wobec chorego i rodziny. Stwierdziłem wtedy, że warto by było to poprawić.

O profesjonalizmie lekarskim jako odrębnej dziedzinie podlegającej badaniom naukowym oraz nauczaniu i egzaminowaniu usłyszałem po raz pierwszy dwa lata temu na wykładzie pana doktora Janusza Janczukowicza podczas szkolenia kadry dydaktycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Gdy zostałem Redaktorem Naczelnym „Medycyny po Dyplomie”, postanowiłem poprosić go o napisanie serii artykułów, które zapoznałyby Czytelnika z tym nowym zagadnieniem. Zaowocowało to serią trzech artykułów opublikowanych w poprzednich numerach naszego pisma.

W codziennej praktyce lekarskiej nierzadko spotykamy się z problemem agresywnej i roszczeniowej postawy chorych i ich rodzin. Cały czas zastanawiam się, jak sobie z tym radzić. Często chciałoby się wybrać najprostsze rozwiązanie i odpłacić pięknym za nadobne. Nie jest to oczywiście postępowanie właściwe i warto skorzystać tutaj z pomocy osób, które zawodowo zajmują się problemami takimi jak rozwiązywanie konfliktów. Kilka lat temu spotkałem pana magistra Rafała Osińskiego, autora artykułu z działu „Profesjonalizm lekarski” publikowanego w bieżącym numerze „Medycyny po Dyplomie”. Jest on pedagogiem, specjalistą poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego oraz mediatorem. Zajmuje się poradnictwem oraz terapią osób i rodzin znajdujących się w kryzysowych sytuacjach życiowych, a także szkoli kadry ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej. Z jednej z pierwszych rozmów przeprowadzonych z nim zapamiętałem zdanie: „To, że pacjent jest agresywny i roszczeniowy wobec lekarza, nie wynika z faktu, że ma coś przeciwko lekarzowi, lecz z tego, że nie daje sobie rady z problemem, jakim jest dla niego choroba”. Zacząłem wtedy żałować, że nie usłyszałem tego zdania 20 lat wcześniej, gdy zacząłem pracować jako lekarz. Postanowiłem wtedy wykorzystać wiedzę i doświadczenia pana Rafała Osińskiego w tym zakresie zarówno do kształcenia przed-, jak i podyplomowego lekarzy.

Mam nadzieję, że zagadnienia przedstawiane w dziale „Profesjonalizm lekarski”, oparte na doświadczeniach z innych dziedzin nauki, okażą się przydatne Czytelnikom „Medycyny po Dyplomie” w codziennej pracy lekarskiej. Chciałbym kontynuować publikowanie artykułów z tego działu, którego celem jest informowanie o standardach, do których należy dążyć, i przekazywanie opinii specjalistów zajmujących się tą dziedziną.

Do góry