Medycyna po Dyplomie Nr 03 (marzec) / 2013

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2013
Słowo wstępne
NowoŚci w praktyce
Nowości w praktyce
Sympozjum: diabetologia
Przypadek kliniczny
Onkologia
Przypadek kliniczny
Najczęstsze błędy
Profesjonalizm lekarski
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Dermatologia
Pulmonologia
Geriatria
Kardiologia
Radiologia
Egzamin z medycyny
  • Egzamin z medycyny Kup dostęp

    Pytania przygotował dr n. med. Norbert Grząśko z Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie