Słowo wstępne

Wstęp

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski, Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo,

zbliża się okres wakacyjny i upragniony urlop każdego z nas. Podczas urlopu będziemy podróżowali często na długich dystansach, zarówno samochodem, autobusem, pociągiem, jak i samolotem, nie zawsze w bardzo wygodnej pozycji. Będziemy sobie zadawać pytanie, czy nie grozi nam zakrzepica żył głębokich i związana z tym zatorowość płucna. Takie same pytania będą zadawać nam nasi pacjenci. Do tej pory kilkukrotnie przepisywałem swoim pacjentom heparynę drobnocząsteczkową, oczywiście na 100%, gdy zgłaszali oni swoje obawy związane z długą podróżą. Sam do tej pory stosowałem jedynie ćwiczenia rozciągające i napinające mięśnie łydek, korzystając z instrukcji dostępnej w niektórych samolotach. Nadal pozostaje pytanie, na ile zagadnienie to jest istotne i w jakim zakresie powinniśmy korzystać ze środków farmakologicznych w takich sytuacjach.

W bieżącym numerze „Medycyny po Dyplomie” zamieszczono bardzo ciekawy artykuł, który podsumowuje dotychczasowe doświadczenia dotyczące farmakologicznej profilaktyki przeciwzakrzepowej w podróży. Dowiadujemy się z niego, że ryzyko zakrzepicy żył głębokich w czasie podróży jest bardzo niskie u osób bez istotnych czynników ryzyka. Samo unieruchomienie w trakcie lotu trwającego ponad 8 godzin zalicza się do słabych czynników ryzyka zakrzepicy żył głębokich. W takich przypadkach farmakologiczna profilaktyka przeciwzakrzepowa jest mało zasadna i ryzyko działań niepożądanych stosowanej profilaktyki przewyższa płynące z niej korzyści. Ryzyko zakrzepicy żył głębokich może natomiast wzrastać istotnie podczas podróży u osób ze współistniejącymi dodatkowymi czynnikami ryzyka, szczególnie u tych z już przebytą zakrzepicą żył głębokich, gdy podróż trwa ponad 8 godzin. Zwiększone ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych nie dotyczy jedynie samego okresu podróży, ale może się utrzymywać nawet do 8 tygodni od jej odbycia. W omawianym artykule przedstawiono podstawowe zasady niefarmakologicznej profilaktyki zakrzepicy żył głębokich podczas podróży oraz zalecenia dotyczące stosowania profilaktyki farmakologicznej.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z artykułem poświęconym farmakologicznej profilaktyki przeciwzakrzepowej w podróży oraz innymi ciekawymi pracami zamieszczonymi w czerwcowym numerze „Medycyny po Dyplomie”.

Do góry