Medycyna po Dyplomie Nr 05 (maj) / 2014

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2014
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru: farmakoterapia
Dokumentacja medyczna
Geriatria
Gastroenterologia
Rekomendacje
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Profesjonalizm lekarski
Nefrologia
Radiologia
Dermatologia
Egzamin z medycyny