Spis treści

05/2014
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru: farmakoterapia
Dokumentacja medyczna
Geriatria
Gastroenterologia
Rekomendacje
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Profesjonalizm lekarski
Nefrologia
Radiologia
Dermatologia
Egzamin z medycyny