Dokumentacja medyczna

Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do operacji

dr n. praw. Radosław Tymiński

radca prawny

www.prawalekarzy.pl

Nagminną praktyką jest obecnie żądanie od lekarzy POZ wydawania zaświadczeń pacjentowi o braku przeciwwskazań do wykonania zabiegów operacyjnych lub podania znieczulenia. Moim zdaniem praktyka ta jest niewłaściwa i należy ją traktować jako wyraz asekurowania się lekarzy ze szpitali, którzy wymagają tego rodzaju zaświadczeń. Najważniejsze argumenty na rzecz nieprawidłowości tej praktyki są następujące:

1. Lekarz POZ nie jest specjalistą z dziedziny, z zakresu której ma się odbyć dany zabieg. Tym samym lekarz POZ nie może znać wszystkich przeciwwskazań do danego zabiegu czy do wykonania znieczulenia (przykładowo: pacjent żąda od lekarza POZ zaświadczenia o niewystępowaniu przeciwwskazań do operacji pomostowania naczyń wieńcowych). Z tego powodu wydanie zaświadczenia przez lekarza POZ o braku przeciwwskazań do danej operacji lub znieczulenia mogłoby być traktowane jako naruszenie obowiązku działania w granicach własnych kompetencji.*