Medycyna po Dyplomie Nr 11-12 (listopad) / 2014

Spis treści

11-12/2014
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Neurologia
Dokumentacja medyczna
Okulistyka
Przypadek kliniczny
Geriatria
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Farmakoterapia
Otolaryngologia
Kardiologia
Profesjonalizm lekarski
Neurologia
Radiologia
Kardiologia
Onkologia
Dermatologia
Egzamin z medycyny