Radiologia

Bóle kręgosłupa lędźwiowego

lek. Andrzej Wojciechowski
prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź. E-mail: stefanczyk_l@wp.pl

OPIS PRZYPADKU

82-letni mężczyzna zgłosił się do izby przyjęć szpitala z powodu silnych dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Dolegliwości o mniejszym nasileniu występowały od kilku miesięcy, pogorszenie nastąpiło dwa tygodnie przed zgłoszeniem się do szpitala. Pojawiły się stany podgorączkowe i osłabienie. W badaniu przedmiotowym szmer oddechowy pęcherzykowy prawidłowy, tętno miarowe 75/min, brzuch miękki, perystaltyka zachowana, tkliwość kręgosłupa na pograniczu piersiowo-lędźwiowym. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono: WBC (leukocyty) 10 tys./μl, RBC (erytrocyty) 4,26 mln/μl, Hg (hemoglobina) 11,5 g/dl, podwyższone stężenie CRP (białka C-reaktywnego) 58 mg/l, podwyższone OB 71 mm/h, podwyższone stężenie dimerów D 68 tys. ng/ml. W badaniu ogólnym moczu nie odnotowano odchyleń od normy. Ponadto chory był leczony przewlekle z powodu nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Wykonano badanie RTG klatki piersiowej (które nie wykazało zmian) i RTG kręgosłupa lędźwiowego (ryc. 1).


Badanie wykazało destrukcję trzonów dwóch kręgów lędźwiowych. Ponieważ chory negował uraz, rozważano zapalny charakter obserwowanych zmian.

1. Jakie badanie obrazowe powinno być zlecone w dalszej kolejności?

a. Badanie metodą tomografii komputerowej (TK) kręgosłupa lędźwiowego

b. Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MR) kręgosłupa lędźwiowego

c. Badanie scyntygraficzne – tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT)

Badanie radiograficzne w dwóch projekcjach (ewentualnie dodatkowe projekcje celowane) jest pierwszym badaniem w diagnostyce kręgosłupa zarówno w przypadku zmian pourazowych, zwyrodnieniowych, jak i zapalnych. Pierwszym uchwytnym objawem zmian zapa...

Na podstawie badania metodą tomografii komputerowej oraz pozostałych badań u chorego wysunięto podejrzenie gruźliczego zapalenia kręgosłupa. Wykonano próbę tuberkulinową oraz bakterioskopię plwociny, których wyniki okazały się negatywne. Należy pa...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

2. Czy badania obrazowe pozwalają na rozpoznanie gruźliczego zapalenia kręgosłupa?

a. Tak – już samo badanie TK uwidaczniające naciek tkanek przykręgosłupowych ze zwapnieniami pozwala na rozpoznanie gruźlicy
Do góry