Medycyna po Dyplomie Nr 03 (marzec) / 2015

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2015
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru: choroby mięśni
Prawo dla lekarza
Kardiologia
Mikrobiologia w codziennej praktyce
Gastroenterologia
Farmakoterapia
Najczęstsze błędy
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Diabetologia
Dermatologia
Radiologia
Przypadek kliniczny
Egzamin z medycyny