Przypadek kliniczny

Cykl „Przypadek kliniczny” koordynowany przez prof. dr. hab. n. med. Michała Myśliwca, Klinika Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku

Przypadek pierwotnego mnogiego raka

dr n. med. Piotr Pietkiewicz

dr n. med. Jarosław Miłoński

lek. Joanna Michalska

lek. Piotr Niewiadomski

prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź. Tel. 426393580, fax 426393580, e-mail: jurek.olszewski@umed.lodz.pl

OPIS PRZYPADKU

Mężczyzna, lat 62, został przyjęty do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w maju 2014 roku z powodu guza okolicy przyśrodkowej oczodołu lewego.

W wywiadzie podał leczenie operacyjne w 1995 roku z powodu zmiany w przyśrodkowym kącie oka lewego, które polegało na jej wypaleniu.

Brak dokumentacji medycznej z tego czasu nie pozwolił na precyzyjne rozpoznanie choroby, widoczne były jedynie blizny pooperacyjne.

Od listopada 2013 roku u pacjenta postępowało zmniejszenie szpary powiek oka lewego.

W grudniu 2013 roku w Poradni Chirurgii Onkologicznej został pobrany wycinek z przyśrodkowego kąta oka lewego. W rozpoznaniu histopatologicznym napisano: rak podstawnokomórkowy skóry.

Przed planowaną operacją w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej zlecono konsultację laryngologiczną z powodu chrypki. W jej czasie pacjent zgłosił utrzymywanie się chrypki od ok. 3 lat. Papierosy palił od ok. 40 lat, średnio 20 sztuk dziennie.

W badaniu laryngologicznym stwierdzono: jama ustna, gardło bez istotnych odchyleń od stanu prawidłowego. Krtań – nagłośnia niezmieniona. Szpara głośni nieznacznie zwężona, prawy fałd głosowy – niezmieniony, lewy fałd głosowy – o znacznie zmniejszonej ruchomości, egzofityczna zmiana guzowata obejmuje całą długość fałdu głosowego i przechodzi na kieszonkę krtaniową. W rozpoznaniu zapisano: podejrzenie nowotworu złośliwego lewego fałdu głosowego i kieszonki krtaniowej.

Przed zabiegiem usunięcia raka skóry okolicy oczodołu lewego zalecono wykonanie mikrolaryngoskopii bezpośredniej z pobraniem wycinków do weryfikacji histopatologicznej (ryc. 1).

W Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej podjęto decyzję o przeprowadzeniu w pierwszej kolejności operacji raka przyśrodkowego kąta oczodołu lewego.

W marcu 2014 roku wykonano badanie metodą tomografii komputerowej (TK) oczodołów (ryc. 2).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Terminologia dotycząca nowotworów wieloogniskowych i mnogich nie jest jednolita.1 Obecna definicja mnogich pierwotnych nowotworów złośliwych pochodzi z 1991 roku i została opracowana przez Międzynarodową [...]
Do góry