Otolaryngologia

Bezdech senny – zagrożenia dla życia, przyczyny, diagnostyka i leczenie

lek. Joanna Michalska, prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii UM w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź. Tel./fax 42 639 35 81

Bezdech senny powoduje przewlekłe niedotlenienie organizmu, co może prowadzić do poważnych następstw – choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca, udaru mózgu, nagłego i przedwczesnego zgonu.

Wprowadzenie

Świadomość społeczeństwa dotycząca konsekwencji bezdechów sennych dla zdrowia i życia jest niewspółmiernie mała w stosunku do wagi problemu.

Pomimo stosunkowo powszechnego występowania zaburzeń oddychania podczas snu, szczególnie w wysoko cywilizowanych społeczeństwach, zarówno symptomatologia, jak i podłoże tego zjawiska nie są do końca wyjaśnione.

Zaburzenia oddychania podczas snu charakteryzują się występowaniem bezdechów (braku przepływu powietrza przez drogi oddechowe) o czasie krótszym niż 10 sekund z towarzyszącymi spadkami wysycenia krwi tętniczej minimum o 4% pojawiającymi się przynajmniej pięciokrotnie w ciągu godziny w czasie 6-godzinnej kontroli snu.1-3

Wyróżnia się trzy zasadnicze rodzaje zaburzeń oddychania podczas snu:

 • centralny
 • obwodowy (tzw. obturacyjny)
 • mieszany.

Częściej występują zaburzenia oddychania podczas snu typu obwodowego niż centralnego.

Następstwa dla zdrowia i życia

Zaburzenia oddychania podczas snu u dorosłych to choroba, która występuje u ponad 1% populacji i ma tendencję wzrostową. Jest to ciężki zespół powodujący przewlekłe niedotlenienie organizmu, a w konsekwencji prowadzący do poważnych następstw pod postacią m.in.:

 • nadciśnienia tętniczego
 • choroby niedokrwiennej serca
 • zaburzeń rytmu serca
 • udaru mózgu
 • zaburzeń metabolicznych
 • nadciśnienia płucnego
 • nagłego i przedwczesnego zgonu
 • wypadków spowodowanych sennością lub zasypianiem.1,3,4

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Objawy

W dotychczasowych doniesieniach naukowych na uwagę zasługuje kilka danych określających ryzyko wystąpienia zaburzeń oddychania podczas snu, tj.:

Przyczyny

Przyczynami obturacyjnego bezdechu sennego (OSA – obstructive sleep apnea) są zmiany anatomiczne w obrębie górnego odcinka drogi oddechowej:

Diagnostyka

Nieodzownym elementem diagnostyki jest dokładna ocena podczas badania laryngologicznego oraz zastosowanie badań dodatkowych, w tym:

Leczenie

W celach terapeutycznych stosuje się metody zachowawcze i chirurgiczne.2,9,10

Podsumowanie

Problem bezdechów sennych ma charakter interdyscyplinarny. Nie ma wątpliwości, że bezdech senny negatywnie wpływa na wiele narządów i układów, w tym na układ [...]
Do góry