Kardiologia

Infekcyjne zapalenie wsierdzia – kiedy podejrzewać, jak rozpoznać i jak leczyć?

dr n. med. Elżbieta Abramczuk

prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Klinika Wad Nabytych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Adres do korespondencji: dr n. med. Elżbieta Abramczuk, Klinika Wad Nabytych Serca, ul. Alpejska 42, Instytut Kardiologii, 04-628 Warszawa

Infekcyjne zapalenie wsierdzia należy do groźnych chorób serca.

Pomimo znacznego postępu w rozpoznawaniu oraz sposobach leczenia jest wciąż związane z niepomyślnym rokowaniem oraz wysoką śmiertelnością.
 

CELE ARTYKUŁU

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien umieć:

  • rozpoznać objawy mogące sugerować zapalenie wsierdzia
  • zlecić badania w kierunku zapalenia wsierdzia i zinterpretować ich wynik
  • rozpoznać zapalenie wsierdzia na podstawie przeprowadzonych badań i wdrożyć odpowiednie leczenie
  • rozpoznać sytuacje wymagające zmiany leczenia zapalenia wsierdzia
  • rozpoznać sytuacje wymagające pilnego skierowania chorego z zapaleniem wsierdzia do innych specjalistów

Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) jest nadal podstępną i groźną chorobą serca. Zakażenie to charakteryzuje się tworzeniem kolonii bakteryjnych najczęściej na płatkach zastawek serca w formie nitek lub konglomeratów, nazywanych wegetacjami, a będących przyczyną zatorów, bardzo często do ośrodkowego układu nerwowego. Proces zapalny doprowadza do destrukcji tkanek serca, wywołując owrzodzenia, perforacje zastawek lub ropnie i przetoki.1,2 Podział IZW przedstawia tabela 1.

Pierwsze objawy to gorączka, często z towarzyszącymi dreszczami, bóle mięśniowo-kostne (szczególnie bóle pleców), poty, które mogą sugerować infekcję grypopodobną. Gdy dotyczy to chorego z wadą serca lub po leczeniu operacyjnym wady serca bądź cho...

Kryteria rozpoznawania i leczenia IZW są od lat uaktualniane. Wraz z rozwojem echokardiografii nastąpił przełom w rozpoznawaniu IZW – w 1994 r. Durack i wsp. dowiedli, że czułość echokardiografii przezklatkowej (TTE – transthoracic echocardiograph...

Do góry