Medycyna po Dyplomie Nr 06 (czerwiec) / 2015

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2015
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru
Farmakotrapia
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Radiologia
Farmakoterapia
Gastroenterologia
Przypadek kliniczny
Kardiologia
Najczęstsze błędy
Onkologia
Dermatologia
Mikrobiologia w codziennej praktyce
Profesjonalizm lekarski
Egzamin z medycyny