Przypadek kliniczny

Cykl „Przypadek kliniczny” koordynowany przez prof. dr. hab. n. med. Michała Myśliwca, Klinika Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku

Objawowy połowiczy ból głowy z obrzękiem powiek i łzawieniem oka

dr n. med. Anna Macias

dr n. med. Izabela Domitrz

Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: dr n. med. Izabela Domitrz, Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa. Tel: +48 22 599 28 57, faks: +48 22 599 18 57. E-mail: izabela.domitrz@wum.edu.pl

OPIS PRZYPADKU

61-letnia pacjentka z chorobą Hashimoto i osteoporozą w wywiadzie zgłosiła się do izby przyjęć z powodu utrzymującego się od około miesiąca połowiczego prawostronnego bólu głowy.

Ból był zlokalizowany w prawej okolicy czołowo-oczodołowej, miał charakter ciągły, okresowo zaostrzał się, towarzyszył mu okresowy obrzęk powieki, głównie rano, łzawienie prawego oka oraz wyciek z nosa po prawej stronie. Nie występowały nudności, wymioty ani światłowstręt. Ból łagodniał, ale nie ustępował całkowicie po przyjęciu ibuprofenu. Pacjentka negowała przebyte w ostatnim czasie infekcje i stany gorączkowe. Około 6 tygodni przed wystąpieniem bólu miała incydent utraty przytomności w trakcie mikcji, w godzinach wczesnoporannych, być może z towarzyszącym wtórnym urazem głowy, nie była wtedy hospitalizowana. W przeszłości nie cierpiała na bóle głowy.

W badaniu neurologicznym przy przyjęciu nie zaobserwowano objawów oponowych ani śladu po urazie głowy; w obszarze unerwianym przez nerwy czaszkowe stwierdzono niewielką asymetrię szpar powiekowych, nie stwierdzono niedowładów kończyn, zaburzeń czucia, próby móżdżkowe były prawidłowe, odruchy ścięgniste żywe symetryczne, objawy patologiczne nieobecne.

W badaniu TK głowy bez kontrastu nie uwidoczniono nieprawidłowych ognisk. W podstawowych badaniach laboratoryjnych stwierdzono niewielką nadpłytkowość (442 tys./μl) oraz podwyższone stężenie TSH (6,060 μj.m./ml przy normie 0,270-4,200). OB, CRP, glikemia, stężenie elektrolitów, kreatyniny oraz aktywność enzymów wątrobowych były w normie. Parametry układu krzepnięcia, w tym stężenie dimeru D, były prawidłowe.

1. Do jednostronnych bólów głowy przebiegających z obrzękiem powieki i łzawieniem oka zaliczamy:

a. Migrenę

b. Trójdzielno-autonomiczne bóle głowy

c. Napięciowy ból głowy

d. Wszystkie powyższe

e. Żadne z powyższych


Do samoistnych bólów głowy przebiegających z łzawieniem oka zaliczamy grupę trójdzielno-autonomicznych bólów głowy. Należą do nich: klasterowe bóle głowy, hemikrania napadowa i ciągła, oraz krótkotrwały jednostronny ból głowy przypominający neuralgię z towarzyszącym przekrwieniem spojówek i łzawieniem (SUNCT – short-lasting unilateral neuralgiform pain with conjunctivital injection and tearing). Niewielkiego stopnia zaczerwienienie i łzawienie oka może wystąpić również w neuralgii nerwu trójdzielnego.1

Klasterowe bóle głowy charakteryzują się trwającymi 15-180 min napadami silnego jednostronnego bólu głowy, zlokalizowanego w okolicy oczodołowej lub skroniowej. Objawom towarzyszy przekrwienie spojówek, obrzęk powieki, łzawienie oka oraz obrzęk bł...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Ból głowy w przebiegu zakrzepicy zatok żylnych może imitować inne rodzaje bólów głowy, w tym bóle trójdzielno-autonomiczne.
Do góry