Medycyna po Dyplomie Nr 07-08 (lipiec) / 2015

Spis treści

07-08/2015
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru
Reumatologia
Pulmunologia
Kardiologia
Choroby kości
Najczęstsze błędy
Konsultacje – inni specjaliści do internisty
Przypadek kliniczny
Dermatologia
Mikrobiologia w codziennej praktyce
Prawo dla lekarza
Egzamin z medycyny