Medycyna po Dyplomie Nr 07-08 (lipiec) / 2015

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

07-08/2015
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru
Reumatologia
Pulmunologia
Kardiologia
Choroby kości
Najczęstsze błędy
Konsultacje – inni specjaliści do internisty
Przypadek kliniczny
Dermatologia
Mikrobiologia w codziennej praktyce
Prawo dla lekarza
Egzamin z medycyny