Dermatologia

Dermatozy ziarniniakowe mogą towarzyszyć zaburzeniom ogólnoustrojowym

prof. zw. dr. hab. n. med. Anna Woźniacka lek. Marek Kot

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Adres do korespondencji: prof. zw. dr. hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź.

OPIS PRZYPADKU

Pacjentka, lat 59, pozostaje pod stałą opieką poradni dermatologicznej z powodu utrzymujących się od 8 lat płasko-wyniosłych zmian grudkowych, łączących się w liczne ogniska obrączkowate z przejaśnieniem w części centralnej. Początkowo wykwity zlokalizowane były na grzbietach rąk, od 2 lat występują również w okolicy wyprostnej przedramion (ryc. 1).

W wykonanym badaniu histopatologicznym stwierdzono nekrobiozę kolagenu. W badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono żadnych odchyleń od stanu prawidłowego, a zwłaszcza podwyższonego stężenia glukozy. Badanie na obecność swoistych przeciwciał skierowanych przeciwko białkom powierzchniowym Borrelia było negatywne.

Pacjentka nie stosuje żadnych leków ani suplementów diety, ogólny stan zdrowia dobry.

Leczenie rozpoczęto od aplikacji miejscowych preparatów glikokortykosteroidowych. Ze względu na niezadowalający efekt kliniczny włączono dapson w początkowej dawce 50 mg/24 h i glikokortykosteroidy podawane w średnich dawkach systemowo. Zastosowana terapia pozwoliła na uzyskanie częściowej remisji, ale zmiany nie wchłonęły się całkowicie. Część wykwitów ustąpiła po zabiegach krioterapii.


Choroby skóry, które należy uwzględnić w rozpoznaniu różnicowym, to:

1. ziarniniak obrączkowy

2. podostra skórna postać tocznia rumieniowatego

3. łuszczyca

4. grzybica skóry gładkiej.

Ziarniniak obrączkowaty

Ziarniniak obrączkowaty (granuloma annulare) jest łagodną, nawrotową chorobą ziarniniakową o nieznanej etiopatogenezie, w przebiegu której zmiany utrzymują się przewlekle, rzadko wykazują tendencję do samoistnego ustępowania. Schorzenie rozpoznawane jest częściej u osób młodych, zwłaszcza kobiet. Najczęstszą odmianą jest postać ograniczona, natomiast postać rozsiana stanowi 9-15% przypadków.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

OPIS PRZYPADKU<<>><<>>

Pacjentka, lat 59, pozostaje pod stałą opieką poradni dermatologicznej z powodu utrzymujących się od 8 lat płasko-wyniosłych zmian grudkowych, łączących się w liczne [...]

Podostra skórna postać tocznia rumieniowatego

Podostra skórna postać tocznia rumieniowatego (subacute cutaneous lupus erythematosus) jest szczególnym podtypem choroby, który charakteryzuje się obecnością rozsianych, symetrycznych zmian rumieniowych. [...]

Łuszczyca

Łuszczyca (Psoriasis vulgaris) to genetycznie uwarunkowana, przewlekła, zapalna i nieinfekcyjna choroba skóry, która spowodowana jest nadmierną proliferacją komórek naskórka. Zwykle pierwsze zmiany [...]

Grzybica skóry gładkiej

Grzybica skóry gładkiej jest klasycznym przykładem dermatofitozy, czyli grzybicy właściwej. Najczęściej jest wywoływana przez grzyby z rodzaju Trichophyton, Microsporum i Epidermophyton. Może być [...]
Do góry