Medycyna po Dyplomie Nr 11-12 (listopad) / 2015

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

11-12/2015
Farmakoterapia
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Diabetologia
Nefrologia
Diabetologia
Onkologia
Najczęstsze błędy
Przypadek kliniczny
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Mikrobiologia w codziennej praktyce
Kierowanie do specjalisty
Dermatologia
Radiologia
Profesjonalizm lekarski
Egzamin z medycyny