Radiologia

Zespół więzadła łukowatego pośrodkowego

lek. Agata Arazińska

prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź. E-mail: stefanczyk_l@wp.pl

OPIS PRZYPADKU

35-letnia kobieta została skierowana przez lekarza rodzinnego do pracowni USG w celu wykonania badania jamy brzusznej. Powodem skierowania było ustalenie źródła okresowych dolegliwości bólowych w nadbrzuszu, które pojawiły się u chorej około 5 lat temu, a w ostatnim półroczu uległy nasileniu. Pojawiła się zgaga, nudności, uczucie pełności w nadbrzuszu, sporadycznie wymioty. Odnotowano utratę masy ciała i apetytu. Przeprowadzono badanie gastrofiberoskopowe, w którym wykluczono chorobę wrzodową i nowotwór (stwierdzono jedynie niewielkie zmiany zapalne błony śluzowej i zaleganie treści pokarmowej). Wysunięto podejrzenie gastroparezy. W przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych stwierdzono: wskaźnik protrombinowy 105,5%, międzynarodowy znormalizowany współczynnik czasu protrombinowego (INR – international normalized ratio) 0,94, czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT ­– activated partial thromboplastin time) 1,0, Stężenie glukozy we krwi wynosiło 5,3 mmol/l, kreatyniny 75 µmol/l i bilirubiny 20 µmol/l. Liczba erytrocytów (RBC – red blood cell count) 4 mln/mm³, stężenie hemoglobiny 12 g/dl. Hematokryt (Ht) 39%. Liczba leukocytów (WBC – white blood cells) 7 tys./mm³. W badaniach moczu także nie stwierdzono istotnych odchyleń od normy. Nie stwierdzono obecności krwi utajonej w kale. W wykonanym badaniu USG wątroba była niepowiększona, bez zmian ogniskowych. Pęcherzyk żółciowy cienkościenny nie zawierał złogów, a drogi żółciowe były nieposzerzone. Trzustka pozostawała jednorodna. Nie stwierdzono uchwytnych zmian w pozostałych narządach miąższowych ani cech adenopatii i wolnego płynu w jamie otrzewnej. Stwierdzono natomiast nieregularny obrys pnia trzewnego i zaburzenia przepływu rejestrowane metodą kolorowego Dopplera sugerujące jego zwężenie. Aorta brzuszna i tętnica krezkowa górna nie wykazywały zmian (ryc. 1 AB).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

OPIS PRZYPADKU<<>><<>>

35-letnia kobieta została skierowana przez lekarza rodzinnego do pracowni USG w celu wykonania badania jamy brzusznej. Powodem skierowania było ustalenie źródła okresowych [...]

1. Jakie badanie obrazowe powinno być wykonane w następnej kolejności?

a. Przeglądowe badanie TK jamy brzusznej

2. Jakie leczenie można zaproponować w przedstawionej sytuacji klinicznej?

a. Jedynie leczenie zachowawcze (dietę i farmakoterapię)
Do góry