Konsultacje – inni specjaliści do internistów

Pytania internisty do urologa

dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska

Praktyka Lekarska, Kruszyniany

Adres do korespondencji: e.m.kozminska@wp.pl

Poniżej przedstawiono zarys postępowania w wybranych sytuacjach, z jakimi spotykają się lekarze POZ oraz urolodzy w swej praktyce klinicznej.

1. W jakim wieku należy rozpocząć badania przesiewowe w kierunku łagodnego rozrostu gruczołu krokowego i na czym te badania polegają?

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH – benign prostatic hyperplasia) występuje właściwie u wszystkich starzejących się mężczyzn. Szacuje się, że zmiany patomorfologiczne, polegające na rozroście elementów gruczołowych i zrębu strefy przejściowej, występują u około 50% mężczyzn w wieku do 60 lat i u 90% mężczyzn w wieku do 85 lat. Zmiany te powstają w następstwie działania hormonów oraz czynników wzrostu.

Zalecamy, aby mężczyźni, którzy ukończyli 50 lat, zgłaszali się do urologa raz w roku niezależnie od tego, czy obserwują zaburzenia w oddawaniu moczu, czy nie. Trzeba dodać, że panowie w tym wieku niechętnie pojawiają się u lekarza bez wyraźnego powodu, mimo że u niektórych z nich występują już dyskretne objawy dyzuryczne, które przypisują zmianom związanym z wiekiem. W trakcie takiej wizyty wykonuje się również badania przesiewowe w kierunku raka gruczołu krokowego.

Ocena urologiczna polega na:

  • starannym zgromadzeniu danych z wywiadu – zwróceniu uwagi na objawy występujące w fazie napełniania i fazie opróżniania pęcherza moczowego (poza rozmową z chorym można wykorzystać kwestionariusz punktowej oceny BPH i jakości życia [I-PSS – international prostate symptom score])
  • badaniu stercza palcem przez odbytnicę (DRE – digital rectal examination)
  • wykonaniu badania ultrasonograficznego (USG) układu moczowego
  • badaniu przepływu cewkowego (UFL – uroflowmetry)
  • oznaczeniu stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA – prostate specific antigen).


Od lekarzy POZ oczekujemy zachęcania mężczyzn w wieku 50 lat i starszych do poddania się takiej ocenie i kierowania ich do urologa po wykonaniu badania USG narządów jamy brzusznej.

2. Czy i kiedy należy oznaczać stężenie PSA?

Stężenie PSA należy oznaczać, ponieważ służy ono:

  • rozpoznawaniu raka gruczołu krokowego, zwłaszcza w jego wczesnym stadium zaawansowania (badanie przesiewowe)
  • ocenie skuteczności leczenia chorych na ten nowotwór i wykrywaniu jego nawrotów.

Przesiewowe oznaczanie stężenia PSA

Rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych występujących u mężczyzn, jednak nierozważnie ustalone przepisy powodują, że na oznaczenie stężenia PSA w surowicy może kierować nie lekarz POZ, lecz urolog. Częstość występowania raka gruczołu krokowego zwiększa się wraz z wiekiem mężczyzny.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

1. W jakim wieku należy rozpocząć badania przesiewowe w kierunku łagodnego rozrostu gruczołu krokowego i na czym te badania polegają?

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH – benign prostatic hyperplasia) występuje właściwie u wszystkich starzejących się mężczyzn. Szacuje się, że zmiany patomorfologiczne, polegające [...]

2. Czy i kiedy należy oznaczać stężenie PSA?

Stężenie PSA należy oznaczać, ponieważ służy ono:

3. Jak interpretować stężenie PSA na granicy normy?

W takiej sytuacji podjęcie decyzji o rozszerzeniu diagnostyki o inwazyjną biopsję stercza wykonywaną igłą TRU-CUT pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej (TRUS – transrectal ultrasonography) jest [...]

4. Jaka jest przydatność DRE gruczołu krokowego w badaniach przesiewowych?

Badanie palcem przez odbytnicę ma na celu ocenę wielkości gruczołu krokowego oraz jego konsystencji. Jest obowiązkowym elementem diagnostyki chorób stercza.

5. Jak interpretować powiększenie stercza w badaniu USG u mężczyzny, który nie zgłasza trudności w oddawaniu moczu?

Na wstępie pragnę podkreślić, że przed kierowaniem chorych na konsultację urologiczną należy wykonać u nich badanie USG. Lekarz POZ może skierować na [...]

6. Co zalecić choremu, u którego stwierdzono kamicę nerkową, lecz nie występują jej żadne objawy?

Podczas badania USG stosunkowo często rozpoznaje się kamicę nerkową przebiegającą bezobjawowo. Podkreślam tu znaczenie rzeczywistego rozpoznania złogu na podstawie typowych cech [...]

7. Czy badanie USG wystarczy do wykluczenia nowotworu pęcherza moczowego podczas diagnostyki różnicowej krwinkomoczu?

Nowotwór pęcherza moczowego powoduje zazwyczaj krwiomocz, czyli występowanie widocznej krwi w moczu – świeżej lub hemolizowanej, niekiedy ze skrzepami. Badanie USG wykonane [...]

8. Kiedy należy skierować chorego na diagnostyczną cystoskopię?

Typowym wskazaniem do diagnostycznego wziernikowania pęcherza moczowego jest monitorowanie chorych leczonych z powodu powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego.

9. Kiedy należy wytworzyć nefrostomię, a kiedy wprowadzić cewnik moczowodowy u chorego z niedrożnością moczowodu?

Postępowanie zależy od przyczyny i czasu trwania niedrożności moczowodu. Najczęstszą przyczyną jest złóg wydalany samoistnie lub tzw. ścieżka kamicza (steinstrasse) powstała po [...]

10. Kiedy torbiel nerki wymaga dalszej diagnostyki?

Pojedyncze proste torbiele nerek są najczęściej rozpoznawane w trakcie badania USG. Obraz torbieli jest bardzo charakterystyczny i zazwyczaj łatwo ją odróżnić od innych [...]

11. Czy badanie USG wystarczy do wykluczenia guza nerki?

Starannie wykonane badanie USG pozwala na uwidocznienie nawet niewielkich guzów nerki oraz odróżnienie raka nerkowokomórkowego od zmian łagodnych, takich jak torbiel, [...]
Do góry