Prawo dla lekarza

Upoważnienie do uzyskania dokumentacji medycznej

dr n. praw. Radosław Tymiński

Radca prawny

www.prawalekarzy.pl

Adres do korespondencji: prawa.lekarza@gmail.com

Lekarze bardzo często stykają się z sytuacją, gdy przychodzi do nich osoba, która twierdzi, że jest upoważniona do uzyskiwania dokumentacji medycznej danego pacjenta. Problem ten jest tym istotniejszy, że obecnie obowiązujące przepisy dość lakonicznie odnoszą się do kwestii upoważnienia do dokumentacji medycznej.

Warto zatem zagadnieniu temu poświęcić trochę miejsca i wyjaśnić najczęściej zgłaszane wątpliwości. Należy zacząć od tego, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta1 „Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta”. Z cytowanego przepisu wynika, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (np. szpital czy indywidualna praktyka lekarska) musi udostępnić dokumentację medyczną:

  • pacjentowi lub
  • jego przedstawicielowi ustawowemu, o ile pacjent ma takiego przedstawiciela
  • osobie upoważnionej przez pacjenta.


W praktyce na gruncie tego przepisu lekarze zgłaszają najczęściej wątpliwości dotyczące tego, czy:

Do góry