Temat numeru

Eozynofilia – jak rozpoznać przyczynę?

dr n. med. Magdalena Witkowska

prof. dr hab. n. med. Piotr Smolewski

Zakład Hematologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Adres do korespondencji: dr n. med. Magdalena Witkowska, Zakład Hematologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny, ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź; e-mail: magdamalicka@gmail.com

Do wzrostu liczby eozynofilów może przyczynić się wiele różnych czynników. Eozynofilia jest najczęściej związana z toczącymi się w organizmie procesami alergicznymi, przewlekłymi procesami zapalnymi oraz występuje w przebiegu inwazji pasożytniczych.

CELE ARTYKUŁU

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien umieć:

  • rozpoznać eozynofilię
  • wdrożyć diagnostykę różnicową eozynofilii
  • wdrożyć podstawowe leczenie najczęstszych przyczyn eozynofilii
  • rozpoznać przypadki eozynofilii wymagające pilnego skierowania do innych specjalistów

Wprowadzenie

Najważniejszym zadaniem krwinek białych w ludzkim organizmie jest obrona przed zakażeniami. Leukocyty są odpowiedzialne za walkę z infekcjami o różnym charakterze, w tym bakteryjnym, wirusowym i grzybiczym. Głównym parametrem układu białokrwinkowego jest całkowita liczba krwinek białych (WBC – white blood cells count). Oprócz liczby WBC w morfologii istotny jest również ich odestek, inaczej zwany rozmazem Schillinga. Jest to rozszerzony wzór leukocytów o liczbę każdego rodzaju krwinek białych w jednostce objętości. Rozmaz może być zbadany pod mikroskopem (nazywany wtedy rozmazem „ręcznym”) lub w analizatorze automatycznym. Obecnie dostępne automatyczne liczniki hematologiczne są w stanie policzyć i ocenić krwinki białe w ciągu bardzo krótkiego czasu, jednak tylko w sytuacji, kiedy krwinki te są prawidłowe. Metoda mikroskopowa, chociaż jest bardziej praco- i czasochłonna, umożliwia uzyskanie dokładniejszej oceny populacji leukocytów. Pozwala ocenić stopień dojrzałości, w tym obecność form młodszych w szeregu rozwojowym lub form bardziej dojrzałych, oraz występowanie form atypowych. Dodatkowo można zaobserwować zmiany morfologiczne charakterystyczne dla chorób rozrostowych, takie jak ciałka Dohlego czy pałeczki Auera. Ocena rozmazu mikroskopowego często umożliwia ustalenie wstępnego rozpoznania w kierunku chorób mieloproliferacyjnych, niedoborów odporności, zakażeń (np. mononukleozy zakaźnej) czy chorób pasożytniczych.1 Należy pamiętać, że interpretacja rozmazu krwi powinna być przeprowadzona na podstawie wartości bezwzględnych. Korzystanie jedynie z wartości odsetkowych może być źródłem błędów. Prawidłowy wzór odsetkowy krwinek białych przedstawiono w tabeli 1.

Jaka jest prawidłowa liczba eozynofilów?

Eozynofile, czyli granulocyty kwasochłonne, należą do krwinek białych. Ich nazwa związana jest z obecnością cytoplazmatycznych ziarnistości barwiących się na czerwono eozyną. Powstają w szpiku kostnym z komórki multipotencjalnej szpiku kostnego po...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rola eozynofilów w organizmie

Eozynofile są obecne przede wszystkim w tkankach mających kontakt ze środowiskiem zewnętrznym organizmu, w tym w dużym stężeniu w błonach śluzowych dróg oddechowych oraz skórze. [...]

Jak rozpoznać eozynofilię?

Eozynofilia jest to wzrost liczby komórek kwasochłonnych powyżej wartości prawidłowych, tj. 400/µl i 2-4% we wzorze odsetkowym. Główny nacisk kładzie się na [...]

Jakie są przyczyny eozynofilii?

Należy zaznaczyć, że najczęstszą przyczyną zwiększonej liczby komórek kwasochłonnych we krwi obwodowej są eozynofilie wtórne. Eozynofilia najczęściej nie jest chorobą samą [...]

Jak leczyć eozynofilię?

Nie istnieją specyficzne metody leczenia eozynofilii. Z reguły ulega ona samoistnemu cofnięciu wraz z poprawą stanu chorego. W leczeniu najistotniejsze jest usunięcie pierwotnej przyczyny [...]
Do góry