Radiologia

Lity guz wątroby

dr n. med. Wojciech Szubert
prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź; e-mail: stefanczyk_l@wp.pl

Opis przypadku

84-letni mężczyzna został skierowany na oddział chirurgii onkologicznej w celu ustalenia charakteru i leczenia zmiany ogniskowej, zlokalizowanej w prawym płacie wątroby. Zmianę wykryto w trakcie badania USG jamy brzusznej, wykonanego w trybie ambulatoryjnym. U chorego okresowo występowały dolegliwości bólowe w nadbrzuszu, które nasiliły się w ostatnim półroczu. Pojawiły się uczucie pełności w nadbrzuszu, utrata apetytu i okresowo gorączka. Odnotowano utratę masy ciała (6 kilogramów w ostatnim półroczu). Od lat chory jest leczony z powodu nadciśnienia, choroby wieńcowej i cukrzycy typu 2. Cztery lata wcześniej ze względu na zaburzenia rytmu wszczepiono mu kardiostymulator. Badanie USG uwidoczniło dość znaczne powiększenie wątroby (w linii środkowo-obojczykowej wystawała ok. 5 cm spod prawego łuku żebrowego). Stwierdzono rozległą litą zmianę ogniskową o wymiarach 70 x 80 x 88 mm, położoną w prawym płacie wątroby w jego części podprzeponowej (segment V i VI). Zmiana modelowała odcinkowo zarys narządu. Echogeniczność pozostałego miąższu była prawidłowa, dość jednorodna. Obrys narządu poza obrębem zmiany pozostawał regularny. Pęcherzyk żółciowy był cienkościenny i nie zawierał złogów. Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe i przewód żółciowy wspólny były nieposzerzone. Żyła wrotna pozostawała drożna (przepływ w kierunku fizjologicznym z zachowaną pulsacją) – przebiegała bezpośrednio w sąsiedztwie guza (ryc. 1 AB). Zmiana modelowała także przebieg żył wątrobowych prawego płata. Dzięki technice kolorowego dopplera, a zwłaszcza dzięki obrazowaniu drobnych naczyń B-flow, uwidoczniono bogate, nieregularne unaczynienie guza (ryc. 1C). Trzustka pozostawała jednorodna. Nerki i śledziona nie wykazywały istotnych zmian. Nie stwierdzono cech adenopatii w przestrzeni pozaotrzewnowej i wolnego płynu w jamie otrzewnej.

W przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych stwierdzono: RBC 3,69 miliona/mm3, stężenie hemoglobiny 11,6 g/Dl, HTC 34,2%, MCHC 33,9 g/dl, WBC 11 tys./mm3, albumina 39,5 g/l, wskaźnik protrombinowy 74,5%, INR 1,44, PT 17,8 s, bilirubina 0,96 mg/dl...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

1. Jakie rozpoznanie jest u chorego najbardziej prawdopodobne?

a. Ogniskowy przerost guzkowy (FNH – focal nodular hyperplasia)

2. Jakie leczenie można zaproponować w przedstawionej sytuacji klinicznej?

a. Termoablację pod kontrolą USG
Do góry