Radiologia

Środki kontrastujące (cz. III) – ciąża i karmienie piersią

Maciej Lichtarski1

dr n. med. Magdalena Zagrodzka2
www.zagrodzka.net

dr n. med. Jacek Brzeziński2

1 Student 5 roku I Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2 Medyczne Centra Diagnostyczne VOXEL

Adres do korespondencji: Maciej Lichtarski, I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny; e-mail: maciej.lichtarski@gmail.com

Pacjentki w ciąży oraz karmiące stanowią coraz większy odsetek osób zgłaszających się na badanie obrazowe. Najczęstszym wskazaniem do jego wykonania są bóle głowy. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje oraz rekomendacje dotyczące tego tematu.

Wprowadzenie

Pacjentki skierowane na badanie radiologiczne z użyciem środka kontrastującego bardzo często wyrażają zaniepokojenie jego wpływem na rozwijający się płód lub dziecko karmione piersią. Dotychczasowe badania nie wykazały powikłań związanych z podaniem opisanych poniżej środków kontrastujących kobietom w ciąży lub karmiącym. W przypadku ciężarnych jednak z powodu niewielkiej liczby przeprowadzonych badań oraz potencjalnego ryzyka reakcji niepożądanych zalecana jest ostrożność.

Pacjentki w ciąży

Jodowe środki kontrastujące przechodzą przez ludzkie łożysko oraz dostają się do krwiobiegu płodu. Środki kontrastujące na bazie gadolinu również przekraczają barierę łożyskową. Po przedostaniu się do krwiobiegu płodu zostają wydalone drogą układu moczowego do płynu owodniowego, a następnie połknięte przez płód.1

Niskoosmolalne jodowe środki kontrastujące

Testy in vivo przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały teratogennego działania niskoosmolalnych środków kontrastujących. Brakuje jednak wiarygodnych badań nad ich działaniem na płód u ciężarnych.1

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pacjentki karmiące piersią

Z krwiobiegu pacjenta z prawidłową funkcją nerek niemal 100% środka kontrastującego zostaje usunięte w ciągu 24 h. Mniej niż 1% środka kontrastującego podanego kobiecie [...]
Do góry