Konsultacje – inni specjaliści do internistów

Wskazania do endoprotezoplastyki biodra i kolana

prof. nadzw. dr hab. med. Tadeusz Trzaska

Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego w Olsztynie

Katedra Medycyny Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu

Adres do korespondencji: prof. nadzw. dr hab. med. Tadeusz Trzaska, Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn; Katedra Medycyny Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-873 Poznań; adres domowy: ul. Perzycka 118, 60-182 Poznań; e-mail: tet2@wp.pl, trzaska@awf.poznan.pl

Głównymi objawami choroby zwyrodnieniowej stawów są ból nieustępujący po leczeniu farmakologicznym, zmniejszenie zakresu ruchu i przykurcze. Jedyną skuteczną formą leczenia zawansowanej choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych i kolanowych jest endoprotezoplastyka, czyli wymiana stawu.

CELE ARTYKUŁU

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien umieć:

  • rozpoznać przypadki wymagające konsultacji ortopedycznej w związku z koniecznością wykonania alloplastyki stawu kolanowego i biodrowego
  • omówić korzyści i niebezpieczeństwa związane z alloplastyką stawu kolanowego i biodrowego
  • wdrożyć opiekę u chorych po alloplastyce stawu kolanowego i biodrowego
  • rozpoznać przypadki chorych po alloplastyce stawu kolanowego i biodrowego wymagające pilnej konsultacji ortopedycznej

Wprowadzenie

Chorobę zwyrodnieniową stawów biodrowych i kolanowych uznano za chorobę społeczną. Jesteśmy społeczeństwem żyjącym coraz dłużej, pracującym intensywniej, co wpływa dodatkowo niekorzystnie na wydolność stawów kolanowych i biodrowych. Dodatkowymi czynnikami mającymi wpływ na szybsze zużycie stawów są: nadwaga, destrukcje stawów spowodowane chorobami układowymi (np. na podłożu reumatoidalnym), przeciążenia i urazy sportowe oraz następstwa uszkodzeń urazowych (np. wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy). Ostatnią grupę stanowią pacjenci w znacznie młodszym wieku, co jest nieobojętne dla przebiegu leczenia – jedna endoprotezoplastyka zazwyczaj nie wystarczy. Zmiany zwyrodnieniowe stawów dotyczą procesów degeneracyjnych chrząstki stawowej. W zależności od stopnia zaawansowania powodują one dolegliwości bólowe, ograniczenia zakresu ruchu, przykurcze, zaburzenia osi kończyny w okolicy stawu kolanowego. Wszystko to doprowadza do ograniczenia sprawności ruchowej, utrudnia wykonywanie codziennych czynności życiowych, zmniejsza wydolność chodu i zmusza do korzystania z przyrządów ortopedycznych, takich jak laski, kule łokciowe czy tzw. balkoniki.

Endoprotezoplastyka (alloplastyka)

Podstawową metodą leczenia zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej stawów jest ich wymiana (endoprotezoplastyka). W zależności od rozległości zmian destrukcyjnych stawu, wieku, oceny wydolności krążeniowo-oddechowej mamy do dyspozycji różne rodzaje endoprotez stawów biodrowych i kolanowych.

Staw biodrowy

Narastanie dolegliwości bólowych powoduje zmniejszenie aktywności ruchowej. Pojawiają się przykurcze stawowe utrudniające nie tylko poruszanie się, ale również codzienne czynności życiowe, jak zakładanie pończoch, skarpet i obuwia. Na dalszym etap...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Podstawowymi wskazaniami do endoprotezoplastyki stawów biodrowego i kolanowego są uporczywe dolegliwości bólowe i problemy z wykonywaniem codziennych czynności życiowych, znaczne upośledzenie sprawności ruchowej spowodowane [...]
Do góry