Medycyna po Dyplomie Nr 12 (grudzień) / 2016

Spis treści

12/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Najczęstsze błędy
Gastroenterologia
Diabetologia
Reumatologia
Geriatria
Endokrynologia
Psychiatria
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Przypadek kliniczny
Prawo dla lekarza
Onkologia
Bezwzględne wskazania do hospitalizacji
Dermatologia
Pytania przygotowała dr hab. n. med. aldona kowalska