Medycyna po Dyplomie Nr 12 (grudzień) / 2016

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

12/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Najczęstsze błędy
Gastroenterologia
Diabetologia
Reumatologia
Geriatria
Endokrynologia
Psychiatria
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Przypadek kliniczny
Prawo dla lekarza
Onkologia
Bezwzględne wskazania do hospitalizacji
Dermatologia
Pytania przygotowała dr hab. n. med. aldona kowalska