Nowości w praktyce

Co nowego w Maastricht V? Wytyczne leczenia Helicobacter pylori

lek. Anna Pietrzak

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP w Warszawie

Klinika Gastroenterologii Onkologicznej COI w Warszawie

Opracowano na podstawie: Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain CA, et al. Management of Helicobacter pylori infection – the Maastricht V/Florence Consensus Report. Gut 2016;0:1-25.

Adres do korespondencji: lek. Anna Pietrzak, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii CMKP; e-mail: anpietrzak@gmail.com

W październiku 2016 r. opublikowano kolejne, piąte już wytyczne dotyczące postępowania w zakażeniu Helicobacter pylori. O ile poprzednie edycje nie zmieniały się znacząco, o tyle tegoroczna aktualizacja istotnie wpłynie na codzienną praktykę kliniczną.

Wprowadzenie

Najważniejsze zmiany dotyczą wskazań do leczenia zakażenia, metod terapii i leków w niej wykorzystywanych. Dodano również cały obszerny rozdział poświęcony zapobieganiu zakażeniu i jego wpływowi na zdrowie publiczne. W poniższym opracowaniu przedstawiono najważniejsze wytyczne i nowe zalecenia.

Helicobacter pylori jest patogenem przenoszonym z człowieka na człowieka. Powoduje przewlekłe aktywne zapalenie żołądka u wszystkich zakażonych osób. Może to prowadzić do rozwoju choroby wrzodowej, zanikowego zapalenia żołądka, gruczolakoraka żołądka i chłoniaka typu MALT. Eradykacja H. pylori leczy zapalenie żołądka i może wpłynąć na progresję powikłań długoterminowych lub nawrót choroby. Z tych powodów zapalenie o tej etiologii należy zawsze traktować jako chorobę zakaźną, niezależnie od jej objawów czy powikłań (poziom dowodów 1B, siła zaleceń A).

Dlatego – niezależnie od objawów – leczyć należy wszystkich zakażonych, najlepiej zanim dojdzie do rozwoju powikłań (zaniku i metaplazji). To najważniejsza zmiana nowych wytycznych.

W zaleceniach tych utrzymano grupy szczególnego ryzyka, czyli przede wszystkim pacjentów z dyspepsją, leczonych NLPZ/ASA, IPP, ale także chorych z niedokrwistością z niedoboru żelaza, witaminy B12 czy małopłytkowością samoistną oraz rozpoznanym ch...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

Rozpoznawanie zakażenia zależy od objawów. W większości wymienionych chorób opiera się na metodach nieinwazyjnych. Najlepiej przebadanym i w związku z tym zalecanym testem jest test [...]

Leczenie

Najwięcej zmian w wytycznych dotyczy sposobu leczenia. W krajach, w których oporność na klarytromycynę jest wysoka (>15%), a więc i w Polsce, najlepszą metodą jest 14-dniowa terapia [...]

Podsumowanie

Autorzy wytycznych zauważają, że wprowadzenie na masową skalę screeningu i leczenie wszystkich zakażonych (co jak wiemy, może dotyczyć większości populacji) prowadzą do [...]
Do góry