Opinia eksperta

Kluczowe zmiany w leczeniu dyslipidemii 2017 – cz. 2

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

I Katedra i Klinika Kardiologii I Wydziału Lekarskiego WUM

W ogłoszonych w 2016 roku nowych wytycznych leczenia dyslipdiemii Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC, European Society of Cardiology) wprowadzono bardziej restrykcyjne docelowe stężenia LDL-cholesterolu (LDL-C) dla pacjentów bardzo wysokiego i wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, uznając, że leczenie według starych celów (odpowiednio LDL-C < 70 mg/dl lub <100 mg/dl) można kontynuować u pacjentów dotąd leczonych statynami, ale u wszystkich rozpoczynających leczenie, cel terapeutyczny ustala się indywidualnie. Indywidualne ustalenie celu LDL-C opiera się na zaleceniu, że należy obniżyć LDL-C o co najmniej 50% wartości wyjściowej, gdy wstępnie oznaczony LDL-C mieści się w zakresie 70-135 mg/dl lub 100-200 mg/dl, odpowiednio dla pacjentów bardzo wysokiego lub wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. U takich pacjentów, co podkreślają wytyczne ESC, skuteczne okazują się tylko dawki rosuwastatyny co najmniej 20 mg dziennie lub atrowastatyny co najmniej 80 mg dziennie.

Do góry