W obiektywie nauki

Limfocyty T i komórka nowotworowa

Kolorowany obraz mikroskopii elektronowej przedstawia limfocyty T (pomarańczowe) połączone z komórką rakową. Rozpoznają one antygeny MHC na powierzchni komórki i dają sygnał aktywujący komórkową odpowiedź immunologiczną (limfocyty Th – pomocnicze) lub działają cytotoksycznie (limfocyty Tc – cytotoksyczne). Dla odmiany limfocyty T regulatorowe, zwane dawniej supresorowymi, regulują nasilenie odpowiedzi immunologicznej. Zmiany zachodzące w komórkach rakowych prowadzą do wytwarzania antygenów nowotworowych rozpoznawanych przez komórki układu odpornościowego.

Medium spl m132 904 opt
Do góry