Medycyna po Dyplomie Nr 06 (czerwiec) / 2009

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2009
Słowo wstępne
Edytorial
  • Edytorial Dostęp Otwarty

    prof. UJ, dr hab. med. Jan Dobrogowski1

    prof. dr hab. med. Liliana Majkowska2

    dr hab. med. Dariusz Moczulski3

Nowości w praktyce
Sympozjum: leczenie bólu nowotworowego
Program edukacyjny: diabetologia
Program edukacyjny: gastroenterologia
Program edukacyjny: kardiologia
Program edukacyjny: dermatologia
Egzamin z interny