W obiektywie nauki

Komórki kory nadnerczy

Kolorowany obraz skaningowej mikroskopii elektronowej przedstawia przekrój trzech komórek warstwy pasmowatej kory nadnerczy, uwidaczniając ich budowę wewnętrzną. W dwóch z nich wyraźnie widoczne są żółto-brązowe jądra komórkowe. Błonę komórkowa oznaczono kolorem fioletowym. Cytoplazma zawiera kropelki lipidów (kolor pomarańczowy), wykorzystywanych do syntezy hormonów steroidowych. Ich wytwarzanie rozpoczyna się od transportu cholesterolu do mitochondriów (pomarańczowo-czerwone struktury w górnym prawym rogu) przez białko STAR (steroidogenic acute regulatory protein), gdzie jest on przekształcany w pregnonolon. Te dwa etapy odgrywają istotną rolę w regulacji syntezy hormonów we wszystkich trzech warstwach kory nadnerczy. Przedstawione na zdjęciu komórki warstwy pasmowatej produkują głównie glikokortykoidy (kortyzol). W położonej bardziej zewnętrznie warstwie kłębkowatej powstają natomiast mineralokortykoidy (aldosteron), a w znajdujacej się głębiej warstwie siateczkowatej – androgeny (testosteron i dehydroepiandrosteron).

Medium spl p750 046 opt
Do góry