Medycyna po Dyplomie Nr 08 (sierpień) / 2009

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

08/2009
Słowo wstępne
Edytorial
Nowości w praktyce
Sympozjum: endokrynologia
Program edukacyjny: reumatologia
Program edukacyjny: szczepienia osób dorosłych
Program edukacyjny: kardiologia
Program edukacyjny: pulmonologia i alergologia
Program edukacyjny: gastroenterologia
Program edukacyjny: dermatologia
Egzamin z interny