Medycyna po Dyplomie Nr 08 (sierpień) / 2009

Spis treści

08/2009
Słowo wstępne
Edytorial
Nowości w praktyce
Sympozjum: endokrynologia
Program edukacyjny: reumatologia
Program edukacyjny: szczepienia osób dorosłych
Program edukacyjny: kardiologia
Program edukacyjny: pulmonologia i alergologia
Program edukacyjny: gastroenterologia
Program edukacyjny: dermatologia
Egzamin z interny