Program edukacyjny: dermatologia

Ostra choroba rumieniowa

lek. Iwona Kuczborska

lek. Aleksandra Batycka-Baran

dr n med. Wojciech Baran

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM, Wrocław
Medycyna po Dyplomie 2009; 18/8:91-93
Program edukacyjny akredytowany przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i koordynowany przez prof. dr. hab. med. Eugeniusza Barana

Opis przypadku

23-letnią pacjentkę przyjęto do Kliniki Dermatologii AM we Wrocławiu po raz pierwszy w celu diagnostyki i leczenia zmian skórnych, które pojawiły się trzy dni przed hospitalizacją. Były to liczne rozsiane zmiany rumieniowe, zlokalizowane na kończynach górnych i dolnych, w części dystalnej, zwłaszcza na rękach i stopach (ryc. 1-3). W obrębie niektórych z nich powstawały pęcherze. Widoczne były także liczne nadżerki i strupy. Na błonach śluzowych jamy ustnej występowały nieliczne nadżerki powstałe z powodu pęknięcia pęcherzy. Zmianom nie towarzyszyły objawy subiektywne. W wywiadzie pacjentka nie podała występowania żadnych schorzeń alergicznych ani innych chorób przewlekłych. Przed pojawieniem się zmian skórnych nie stosowała żadnych leków, nie przebyła też zakażenia bakteryjnego. Kilkanaście dni przed pojawieniem się pierwszych rumieni przebyła zakażenie wirusowe (opryszczka zwykła na wardze dolnej). W podstawowych badaniach laboratoryjnych (morfologia i badania biochemiczne krwi, badanie ogólne moczu) nie stwierdzono żadnych odchyleń od normy. Na podstawie obrazu klinicznego i danych z wywiadu ustalono rozpoznanie oraz rozpoczęto terapię. Zastosowano: acyklowir 5 × 200 mg/24h doustnie, klemastynę domięśniowo 2 razy po 2 mg oraz miejscowo aerozole i kremy zawierające kortykosteroidy. W wyniku leczenia uzyskano szybką poprawę stanu skóry i błon śluzowych.

Pytania (może być kilka prawidłowych odpowiedzi):

1. Biorąc po uwagę opisane objawy oraz wygląd zmian skórnych najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

a) Pęcherzyca zwykła

b) Pemfigoid

c) Rumień wielopostaciowy

d) Pokrzywka festonowata

2. Najbardziej typowa lokalizacja zmian skórnych w przebiegu opisywanej jednostki chorobowej to:

a) Dystalne części kończyn

b) Owłosiona skóra głowy

c) Tułów

d) Twarz

3. Charakterystyczne cechy opisywanej choroby to:

a) Nagły początek

b) Przewlekły przebieg

c) Występowanie głównie u dzieci

d) Skłonność do nawrotów

4. Cechami zmian skórnych w przebiegu choroby są:

a) Symetryczny układ

Do góry