Nowości w praktyce

Wideoendoskopia kapsułkowa – niespełnione nadzieje

lek. Piotr Nadratowski

OPIS BADANIA

Celem badania było porównanie dwóch metod wykrywania nowotworów jelita grubego – wideoendoskopii kapsułkowej i klasycznej kolonoskopii optycznej, którą traktowano jako metodę referencyjną.

W prospektywnym wieloośrodkowym badaniu przeprowadzono endoskopową diagnostykę 328 pacjentów z rozpoznaną chorobą jelita grubego lub jej podejrzeniem w celu wykrycia polipów lub raka. Średni wiek badanych wynosił 58,6 roku. Stopień oczyszczenia jelita do badania oceniano w czterostopniowej skali jako doskonały, dobry, dostateczny lub słaby.

Kapsułka została wydalona przed wyczerpaniem się baterii u 92,8% pacjentów. Czułość endoskopii kapsułkowej w porównaniu z kolonoskopią w przypadku polipów o wielkości co najmniej 6 mm wynosiła 64%, a swoistość 84%, zaś w wykrywaniu zaawansowanego gruczolaka parametry te wynosiły odpowiednio 73% i 79%. Spośród 19 przypadków stwierdzonego w kolonoskopii raka w endoskopii kapsułkowej uwidoczniło się 14 (czułość 74%). W przypadku wszystkich zmian czułość endoskopii kapsułkowej była wyższa, kiedy stopień oczyszczenia jelita oceniono jako dobry lub doskonały. Odsetek pacjentów z dobrym i doskonałym stopniem oczyszczenia jelita był jednak w obu typach badania istotnie różny (p=0,001) i wynosił 72% dla endoskopii kapsułkowej i 87% dla kolonoskopii. Objawy niepożądane wystąpiły u 7,9% badanych, miały charakter łagodny lub umiarkowany i były związane z przygotowaniem jelita do badania.

Autorzy konkludują, że choć wideoendoskopia kapsułkowa pozwala uwidocznić śluzówkę jelita grubego u większości pacjentów, to czułość tej metody w wykrywaniu zmian w porównaniu z klasyczną kolonoskopią jest mała.

Do góry