Nowości w praktyce

Skuteczność leków blokujących układ RAA u chorych na cukrzycę typu 1

dr hab. med. Dariusz Moczulski

OPIS BADANIA

Celem badania była ocena, czy stosowanie leków blokujących układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) może zapobiec cukrzycowej chorobie nerek i retinopatii cukrzycowej u chorych na cukrzycę typu 1 z prawidłowym ciśnieniem tętniczym.

Do badania włączono 285 chorych na cukrzycę typu 1 z prawidłowym ciśnieniem tętniczym bez zwiększonego wydalania albumin w moczu i podzielono ich losowo na trzy grupy. W pierwszej stosowano losartan w dawce 100 mg/24h, w drugiej enalapryl w dawce 20 mg/24h, a w trzeciej podawano placebo. Czas obserwacji wynosił 5 lat. Pierwszorzędowym parametrem oceny końcowej była zmiana objętości kłębuszka zajmowanej przez mezangium w badaniu histologicznym nerki. Oceniano również postęp retinopatii cukrzycowej.

Nie wykazano, aby leczenie losartanem lub enalaprylem wpływało na zmianę objętości kłębuszka zajmowanej przez mezangium. Zapadalność na mikroalbuminurię nie różniła się między grupą stosującą enalapryl a otrzymującą placebo. W grupie leczonej losartanem zapadalność na mikroalbuminurię w ciągu 5 lat obserwacji była nawet wyższa niż w grupie otrzymującej placebo. Enalapryl i losartan zmniejszały natomiast postęp retinopatii cukrzycowej, a działanie to było niezależne od obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Według autorów badania, wczesne blokowanie układu RAA u chorych na cukrzycę typu 1 nie zapobiega wystąpieniu cukrzycowej choroby nerek, spowalnia natomiast postęp retinopatii.

Do góry