Medycyna po Dyplomie Nr 09 (wrzesień) / 2009

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

09/2009
Słowo wstępne
Edytorial
Nowości w praktyce
Sympozjum: kardiologia sympozjum: kardiologia
Sympozjum: kardiologia
Program edukacyjny: gastroenterologia
Program edukacyjny: reumatologia
Program edukacyjny: szczepienia osób dorosłych
Program edukacyjny: hipertensjologia
Program edukacyjny: dermatologia
Być lekarzem
Egzamin z interny