Nowości w praktyce

Famotydyna – wyniki badania FAMOUS

lek. Piotr Nadratowski

OPIS BADANIA

Możliwości zapobiegania powikłaniom gastrologicznym spowodowanym przez małe dawki kwasu acetylosalicylowego jest niewiele. Podjęto więc próbę oceny zastosowania famotydyny, dobrze tolerowanego antagonisty receptorów histaminowych H2, w profilaktyce owrzodzenia żołądka i dwunastnicy oraz nadżerkowego zapalenia przełyku u chorych przyjmujących ze wskazań naczyniowych 75-325 mg/24h kwasu acetylosalicylowego.

Pacjentów bez zmian w wyjściowym badaniu endoskopowym w sposób losowy przydzielono do grupy otrzymującej 20 mg famotydyny dwa razy na dobę (n=204) lub placebo (n=200). Po 12 tygodniach przeprowadzano kontrolną endoskopię. Parametrem oceny końcowej było stwierdzenie owrzodzenia żołądka, dwunastnicy lub nadżerkowego zapalenia przełyku. Analizę prowadzono w grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem. U 82 pacjentów (33 z grupy famotydyny i 49 z grupy placebo) nie przeprowadzono kontrolnej endoskopii, głównie z powodu rezygnacji z udziału w badaniu. Dla potrzeb analizy przyjęto, że badanie końcowe tych osób nie wykazało zmian.

Ostateczne wyniki przedstawiały się następująco: wrzód żołądka stwierdzono u 7 (3,4%) osób leczonych famotydyną i 30 (15%) przyjmujących placebo (OR=0,2; p=0,0002), wrzód dwunastnicy rozwinął się odpowiednio u 1 (0,5%) i 17 (8,5%) badanych (OR=0,05; p=0,0045), a nadżerkowe zapalenie przełyku u 9 (4,4%) i 38 (19%) pacjentów (OR=0,2; p <0,0001). Czterech pacjentów z grupy placebo było hospitalizowanych z powodu krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Autorzy badania wnioskują, że u chorych wymagających profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych famotydyna skutecznie zapobiega gastrologicznym powikłaniom wynikającym ze stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego, poszerzając tym samym możliwości farmakoterapii w tym wskazaniu.

Badanie było finansowane przez Merck Laboratories i Astellas Pharma.

Do góry