W obiektywie nauki

Choroba niedokrwienna serca

Kolorowany obraz angiografii tętnic wieńcowych 59-letniego pacjenta. Widoczne zwężenie gałęzi lewej tętnicy wieńcowej:międzykomorowej przedniej i okalającej.

Medium m1720664 spla fmt
Do góry