6. www.goldcopd.org (updated 2008)

7. Kozielski J, Chazan R, Górecka D i wsp. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Pneumonol Alerg Pol 2004;T.72 supl.1:3-28.


dr med. Daniela Mielcarek-Kuchta

Small daniela mielcarek kuch opt

dr med. Daniela Mielcarek-Kuchta

Artykuł Meltzera i wsp., opublikowany w 2008 r. w „Current Allergy and Asthma Reports”, dotyczy stosowania donosowych glikokortykosteroidów w terapii ostrego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Opierając się na badaniach randomizowanych, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, autorzy przedstawiają nowe stanowisko w kwestii leczenia tego często spotykanego w praktyce lekarskiej schorzenia. Praca wydaje się istotna, ponieważ dotychczas uważano, że stosowanie glikokortykosteroidów donosowych w ostrych infekcjach wirusowych i bakteryjnych jest przeciwwskazane, co potwierdzają również dołączone do opakowań tych leków ulotki. Należy jednak podkreślić, że od końca lat 90. podejmowano próby stosowania glikokortykosteroidów donosowych w leczeniu ostrych stanów zapalnych błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, czego efektem jest konsensus w tej sprawie, opublikowany w 2007 r. przez European Rhinologic Society. Autorzy artykułu, cytując powyższe stanowisko („European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007”) oraz opierając się na uznanej bazie Cochrane’a, rekomendują w przypadku niepowikłanego, ostrego zapalenia zatok przynosowych donosowe glikokortykosteroidy w monoterapii lub w terapii skojarzonej z antybiotykiem (głównie amoksycyliną z klawulanianem). Takie leczenie można zastosować zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Zmniejsza ono w sposób znaczący objawy stanu zapalnego: niedrożność nosa, spływanie wydzieliny oraz uczucie pełności i ucisku w obrębie twarzy. Jest również ważne, że taka terapia nie zwiększa ryzyka niepowodzenia oraz wystąpienia objawów niepożądanych u chorych. Po zapoznaniu się z tą publikacją nasze spojrzenie na leczenie niepowikłanych ostrych stanów zapalnych nosa i zatok przynosowych powinno się zmienić.

Small pasierski 003 opt

prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski


Zapraszam do lektury artykułu Donosowe glikokortykosteroidy w leczeniu ostrego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych

Być lekarzem

prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski

W dziale „Być lekarzem” tym razem przedstawiamy opowiadanie doktora Włodzimierza Zakrzewskiego, który jest nie tylko czynnym zawodowo lekarzem, ale też pisarzem. Wydał dwa zbiory opowiadań: „Kapelusz” oraz „Słuchanie”. „Esemesowicz” pochodzi ze zbioru, który autor przygotowuje do druku. Opowiadania dr. Zakrzewskiego są często inspirowane jego spotkaniami z chorymi. Pokazują, ile można usłyszeć, jeśli się wsłucha w opowieść pacjenta. Opowieść, która może zostać przekazana różnymi drogami, nawet za pomocą SMS-ów.

Uważne słuchanie jest podstawą propagowanej na łamach „Medycyny po Dyplomie” metody klinicznej – medycyny skupionej na pacjencie.


Zapraszam do lektury opowiadania Esemesowicz

Do góry