X Jubileuszowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii! 10 sesji tematycznych – Najlepsi eksperci. Kup dostęp > 


Medycyna po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2009

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

10/2009
Słowo wstępne
Edytorial edytorial
  • Edytorial Dostęp Otwarty

    prof. dr hab. med. Jerzy Kozielski1

    dr med. Daniela Mielcarek-Kuchta2

    prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski3

Nowości w praktyce
Sympozjum: choroby oskrzeli
Program edukacyjny: osteoporoza
Program edukacyjny: hipertensjologia
Program edukacyjny: kardiologia
Program edukacyjny: szczepienia osób dorosłych
Program edukacyjny: dermatologia
Być lekarzem
Egzamin z interny