Edytorial

Edytorial

prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski

Zakład Humanistycznych Podstaw Medycyny WUM, Warszawa

Być lekarzem

Small pasierski 003 opt

prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jak doniosły wpływ na życie ludzi w XXI w. ma rewolucja informatyczna wynikająca z istnienia Internetu. Podstawowe znaczenie tego medium dla pracy lekarza wynika z lepszego dostępu do aktualnej wiedzy medycznej. Coraz lepszy dostęp do wiedzy medycznej mają też nasi pacjenci. W bieżącym numerze przedstawiamy Państwu artykuł dotyczący medycyny epoki Internetu, który pokazuje problemy wynikające z udziału lekarzy w portalach społecznościowych, takich jak Facebook, MySpace czy popularna w Polsce Nasza Klasa, oraz korzyści i zagrożenia, jakie dla lekarzy niesie ze sobą Internet.

Zapraszam do lektury artykułu „Być lekarzem w erze facebooka”


Medycyna zorientowana na pacjenta (patient-oriented medicine) to taki sposób postępowania lekarskiego, który uwzględnia oczekiwania chorego, jego preferencje i system wartości. Lekarz omawia z pacjentem celowość poszczególnych działań i na podstawie aktualnych wyników wiarygodnych badań przedstawia spodziewane korzyści i możliwe zagrożenia oraz opcje alternatywne. Podstawowymi założeniami tego podejścia są podmiotowość pacjenta, jego świadomy współudział w podejmowaniu decyzji i indywidualizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

Celem medycyny zorientowanej na pacjenta jest poprawa wyników leczenia oraz zwiększanie satysfakcji pacjenta i lekarza dzięki lepszej współpracy oraz kształtowaniu relacji partnerskich.

Pojęciami wiążącymi się z orientacją na pacjenta są m.in.: relacja lekarz–pacjent, współpraca (complance), zgodność (adherence) i wytrwałość (persistence) [patrz MpD supl. 03/08], jakość życia zależna od stanu zdrowia (health-related quality of life) i ogólna percepcja stanu zdrowia [patrz MpD 2008;145 (17/04)], samoocena kontroli choroby (np. astmy, cukrzycy, bólu), edukacja pacjentów. Ta jakże ważna tematyka będzie stale obecna na naszych łamach. Związane z nią artykuły będziemy oznaczać specjalnym logo.


Redakcja

***

„…jeśli zawód lekarza ma się ostać, to medycyna zorientowana na pacjenta nie jest przemijającą modą, ale coraz bardziej naglącą koniecznością”.

Do góry