b) Histopatologiczne

c) Termograficzne

d) Ultrasonograficzne

4. Czynniki etiologiczne biorące udział w powstaniu obu chorób to:

a) Bakterie

b) Promieniowanie ultrafioletowe

c) Zakażenie grzybicze

d) Czynniki immunologiczne

5. Opisywane zmiany zlokalizowane na przedramionach oraz na podudziach najczęściej występują u:

a) Dzieci

b) Kobiet

c) Starszych mężczyzn

d) Młodych mężczyzn

6. Która z opisywanych chorób jest stanem przednowotworowym:

a) Zmiana w okolicy łopatki prawej

b) Zmiany na dystalnych częściach kończyn

c) Oba typy zmian

d) Żaden z opisywanych typów zmian

7. W leczeniu opisywanych zmian zlokalizowanych na kończynach stosuje się:

a) Kortykosteroidy miejscowo

Do góry