Egzamin z interny

Egzamin z interny
repetytorium nie tylko dla zdających

Pytania i komentarze opracował: lek. Przemysław Życiński

Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ŚUM, Katowice

Dobre przygotowanie się do egzaminu specjalizacyjnego z tak obszernego działu medycyny, jakim są choroby wewnętrzne, jest zadaniem trudnym. Na egzaminach zdarzają się pytania dotyczące zagadnień, w przypadku których konieczna jest znajomość najnowszych publikacji, gdyż wiedza podręcznikowa nie daje pewności wyboru prawidłowej odpowiedzi. Ważne jest jednak nie tylko przyswajanie stale aktualizowanej wiedzy, lecz także umiejętność rozwiązywania testów. Chcąc pomóc czytelnikom w dobrym przygotowaniu się do sprawdzianu, co miesiąc publikujemy pytania testowe, których forma jest bardzo zbliżona do pytań egzaminacyjnych. Przy każdym z pytań zamieszczamy konsultowany przez wybitnego specjalistę opis, który powinien pozwolić na znalezienie prawidłowej odpowiedzi. Zagadnienia, do których ułożone są pytania, zostały nadesłane przez czytelników. Propozycje kolejnych tematów, które zdaniem Państwa warto zamieścić w repetytorium, prosimy nadsyłać na adres: repetytorium@medical-tribune.pl

1. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące zapalenia opłucnej w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS):

A. Jest najczęstszą postacią zmian płucnych u chorych z RZS

B. Występuje częściej u kobiet

C. Zazwyczaj pojawia się w okresie zaostrzenia zmian stawowych

D. Charakteryzuje się obecnością w płynie opłucnowym niskiego miana czynnika reumatoidalnego i wysokiego stężenia glukozy

E. Zwykle przebiega obustronnie


Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ABE, 2. AC, 3. ABCDE, 4. CD, 5. BDE


Zapalenie opłucnej jest najczęstszą postacią zmian płucnych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. W badaniach autopsyjnych można je wykryć w 50% przypadków RZS, a w RTG klatki piersiowej i tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (HRCT) odpowiednio w 18% i 23% przypadków tej choroby. Zapalenie opłucnej pojawia się zwykle w okresie zaostrzenia zmian stawowych i ustępuje samoistnie. Występuje częściej u mężczyzn, zwykle jednostronnie, i może przebiegać z wysiękiem. Poza typowymi dla wysięku stężeniem białka i poziomem aktywności LDH dla RZS bardzo charakterystyczne jest występowanie w płynie opłucnowym wysokiego miana czynnika reumatoidalnego i niskiego stężenia glukozy oraz obecność limfocytów. Występujący przewlekle płyn jest mętny i często mleczny z powodu obecności w nim kryształów cholesterolu. Czasami płyn ulega resorpcji pod wpływem leczenia choroby podstawowej. W celu zatrzymania produkcji wysięku niekiedy niezbędna jest wielokrotna ewakuacja płynu lub dekortykacja, tym bardziej jeżeli występują nawarstwienia opłucnej.


Konsultacja: prof. dr hab. med. Jerzy Kozielski

2. Najczęstszymi łagodnymi nowotworami przełyku są:

1. Brodawczaki

2. Naczyniaki

3. Mięśniaki

4. Tłuszczaki

5. Włókniaki


Guzy łagodne przełyku występują bardzo rzadko i stanowią około 5% wszystkich nowotworów tego narządu. Wśród nich można wyróżnić nowotwory nabłonkowe (brodawczaki, gruczolaki), mezenchymalne (mięśniaki, włókniaki, naczyniaki) i pochodzące z tkanki nerwowej (nerwiaki, nerwiakowłókniaki). Mięśniaki są najczęstszymi niezłośliwymi nowotworami przełyku, które dwukrotnie częściej występują u mężczyzn. Zazwyczaj nie dają objawów klinicznych, jednak duże guzy mogą być przyczyną dysfagii lub dolegliwości bólowych w klatce piersiowej. Zwykle lokalizują się w dolnej części przełyku i rozpoznawane są w badaniu kontrastowym lub podczas panendoskopii. Duże łagodne mięśniaki mogą być trudne do różnicowania z rzadkimi złośliwymi mięśniakomięsakami. Pozostałe nowotwory niezłośliwe przełyku są najczęściej znajdowane przypadkowo i nie wywołują objawów klinicznych.


Konsultacja: prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski

Do góry