Program edukacyjny: kardiologia

Program edukacyjny: kardiologia

dr n. med. Adam Ostrzycki

II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Medycyna po Dyplomie 2008; 17/4: 166-167

Opis przypadku

61-letni mężczyzna, palący do 30 papierosów dziennie, z nadciśnieniem tętniczym, nieprzyjmujący leków, został przywieziony przez pogotowie ratunkowe z powodu silnego, rozpierającego bólu za mostkiem, trwającego od siedmiu godzin. W izbie przyjęć stwierdzono miarową czynność serca 84/min, ciśnienie tętnicze 150/100 mmHg oraz cechy przypodstawnego zastoju w płucach. Aktywność troponiny I we krwi pobranej bezpośrednio po przyjęciu (TnI) wynosiła 0,45 ng/ml (norma: <0,1 ng/ml ), CK-MB mass 11,1 ng/ml (norma: <3,6 ng/ml). Wykonano elektrokardiogram (ryc. 1).

1. Które stwierdzenia są prawdziwe?

A. Obraz kliniczny i elektrokardiogram przemawiają za troponinododatnim ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem odcinka ST

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Silny ból w klatce piersiowej, któremu towarzyszy podwyższony poziom troponiny (norma zazwyczaj <0,1 ng/ml) sugeruje ostry zespół wieńcowy. W zależności od [...]

Do góry